Arany Nap a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban

Gimnáziumunk 2017. március 2-án bicentenáriumi ünnepséggel tisztelgett a ballada Shakespeare-je, a szalontai nótárius, a hallgati ember, azaz Arany János születésének 200. évfordulóján. Ezt az esztendőt az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította, amelynek fővédnöke Lovász László, az MTA elnöke lett. A Kárpát-medencét felölelő ünnepségsorozathoz kívánt csatlakozni gimnáziumunk is az Arany Nap ünnepély megrendezésével.

A megemlékezés egy ráhangoló és egy kreatív, fordulatos részből állt. Először diákjaink a Bartók Kamaraszínház színművészét, Csadi Zoltánt hallgathatták meg, aki elszavalta a Toldi előhangját, majd a diáksereget mozgósítva, mindenki közreműködésével közösen mondták el a fent említett részletet. Az Arany életéről szóló kávéházi beszélgetésként előadott felolvasások betekintést nyújtottak a poéta életének főbb szakaszaiba, amit az idevágó versek elszavalása hitelesített. A műsor második, interaktív részében minden osztály feladatot kapott: kvíz, szókereső, versösszerakó, idézetfelismerő, szókincsteszt tarkította a feladatok palettáját. Ezeket a feladatokat az osztály meghatározott számú csoportja oldotta meg, a többi résztvevők pedig Arany egyik balladájának a tablóját készítették el kollázstechnikával, ismét más csapat pedig a versfaragás rejtelmeibe kóstolhatott bele – természetesen Arany modorában. Az ünnepély végén mindenki megtekinthette az ötletes tablókat, illetve az elkészült verseket nagy lelkesedéssel olvasták fel a tanulók. Hálás szívvel köszönjük Istennek, hogy megáldotta munkánkat és köszönet az iskola dolgozóinak, hogy keresztyéni szellemben munkálkodtak a megvalósításon.

Soli Deo Gloria!