Elhunyt Herczeg Pál

78 éves korában elhunyt dr. Herczeg Pál teológiai professzor, a Lábatlani Református Egyházközség egykori lelkipásztora.

Dicsérte Istent – dr. Herczeg Pál professzorra emlékezve

Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent." (Cselekedetek 3,9)

Ma hajnalban szolgálatba küldő Ura hazahívta dr. Herczeg Pál teológiai professzort, az újszövetségi bibliai teológiai tudományok tanárát, egykori lábatlani lelkipásztort. A mai napi újszövetségi Igével, az örök élet reménységében adunk hálát életéért, gyülekezeti lelkipásztori és tanári szolgálataiért, árnyalt, de a feltámadott Jézus Krisztusba vetett rendíthetetlen hitéből fakadó teológiai látásáért, előadásaiért, publikációiért, könyveiért.

Egykori tanítványainak sokasága nevében is hálát adunk professzor úrért az Istennek. Hálát adunk azért, hogy dunántúli reformátusként képviselt bennünket a reformátusok nagy családjában. Mindvégig „dunántúli" maradt, kegyességében, teológiájában, tanári munkájában, szolgálatában, szeretetében.

Külön hálát adunk az élő Istennek azért a hiteles, emberséges, útmutatásában is kedves személyiségéért, amelyben kiábrázolódott a Krisztus.

A dunántúli reformátusság egész közössége nevében imádkozunk a gyászoló családért, vigasztalásért, erőért, élő reménységért, a feltámadott Úr Jézus Krisztusban.

Steinbach József

Forrás: refdunantul.hu

Herzeg Pál életrajza

Herczeg Pál 1939. június 26-án született Győrben. A Komárom-Esztergom megyei Ácson nőtt fel. 1957-ben érettségizett Komáromban. Teológiai tanulmányait 1957-ben kezdte meg a Budapesti Református Teológiai Akadémián, nem sokkal azután, hogy bátyja hősi halált halt teológusként az 56-os forradalomban.

Körmenden két évig szolgált segédlelkészként, ekkor szerezte meg lelkészi diplomáját is 1963-ban.  Egy évvel később házasságot kötött Németh Mária Piroskával, közös életüket Isten két gyermekkel áldotta meg.

1964 és 1988 között a Lábatlani Református Egyházközség lelkipásztoraként szolgált. 1982-ben szerzett teológiai doktorátust „Krisztológiai irányzatok a páli levelekben" című disszertációjával. 1985-től óraadó tanárként dolgozott a Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékén. 1988-ban átvette a tanszék vezetését. 1999-től mint egyetemi tanár, 2009-től pedig professor emeritusként segítette az egyetem munkáját. 1997-2004 között óraadóként a komáromi Kálvin János Teológiai Akadémián, majd Selye János Egyetemen is oktatott.

Munkássága elismeréséül 1988-ban Lábatlan település Pro Urbe díjjal tüntette ki. 2007-ben megkapta a Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának elismerő oklevelét, 2012-ben a Károli Gáspár díjat vehette át az Emberi Erőforrások miniszterétől. A Dunántúli Református Egyházkerület Pro Pannonia Reformata kitüntetést, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2015-ben tiszteletbeli professzori címet adományozott Herczeg Pálnak.
Rövid betegség után 2017. április 24-én reggel hunyt el.