Kutatók éjszakája a budapesti teológián

Teológia mindenkinek címmel tartanak előadássorozatot a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán október 1-jén, szombaton, a kutatók éjszakáján, a Ráday-napok részeként.

Előadások:

13:00 – Dr. Egeresi László Sándor (KRE HTK Ószövetségi Tudományok Tanszéke): Régészeti barangolás Galileában

13:45 - Dr. Berecz Ágnes (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye): A Ráday Gyűjtemény útja Péceltől a Ráday utcáig

14:30 – Dr. Pecsuk Ottó (KRE HTK Bibliai Teológiai Tanszék– Magyar Bibliatársulat): Bibliafordítás régen és ma

15:15 – Földváryné Dr. Kiss Réka (KRE HTK Egyháztörténeti Tanszék – Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Sorsok és döntések. Egy hitvalló életút a diktatúrák szorításában: Pap László pályaképe

16:00 – Dr. Literáty Zoltán (KRE HTK Gyakorlati Teológiai Tanszék – Érdligeti Ref. Egyházközség): Retorika vagy nem retorika? Ez itt a kérdés! A keresztyén prédikálás szembenállása és egymásrautaltsága a retorika tudományával

16:45 – Dr. Kendeffy Gábor (KRE HTK Filozófiai Tanszék): „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát” (Mt 10,38) - De pontosan mit? Ágoston egyházatya válasza.

17:30 – Dr. Papp Anette (KRE HTK Himnológiai Tanszék – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem): Magyar református énekeskönyvek régen és ma.

18:15 – Pázmándi Ágnes (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye): Ráday 28. Egy épülettömb kalandos története

19:00 – program vége