DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2022. május 27. péntek

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Róm 16,17–27 „Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozást okoznak...” (17). Ahol Jézus Krisztus új életre hívó evangéliuma kifejti hatását, ott Isten országa építésével párhuzamosan ...
Róm 16,17–27 „Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozást okoznak...” (17). Ahol Jézus Krisztus új életre hívó e...
Gal 3,15–18  „...ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből...” (18. v.) Látható, megtapasztalható világban éljük a hétköznapi életünket. Ebben a látható valóságban az életnek vannak írott és íratlan törvé...
Gal 3,15–18  „...ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből...” (18. v.) Látható, megtapasztalható világban éljük a hétköznapi életünke...
Ésa 38,16-17Te meggyógyítasz és éltetsz engemet! Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
Ésa 38,16-17Te meggyógyítasz és éltetsz engemet! Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted ...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Ajánljuk

Hagyomány és újítás

Átélhető alapok

Lelki éhség 6.0

Dunamellék

Szeretni a ránkbízottakat

Hittel, hűséggel a szemeretelepiekért

Hálaadás a felépült lelkészlakásért

Gyümölcstermő szolgálat

Egység

Kitartó szeretet

„Számítunk egymásra”

„Együvé tartozunk”

Interjú

Isten hozott, Szása!

Szavainkat tetteink hitelesítik

Kiegyezés vagy rövid póráz?

A szeretet a kulcs

Ifjúság

Szolgálatban a Károlin

Igeolvasás

Tízből egy

A meglepetés

A bűnbaktól az engesztelésig

Válság idején

Pedagógiai segítség háború idején

„Mindannyian egyek vagyunk”

Segítség a bajban

Ünnep

Az utolsó vacsora

Misszió

A lelkiség útjai

Éljük, amit hirdetünk!

Felkészülés a kórházi szolgálatra

Létkérdések

A teremtés papja

Minden négyzetcentiméter Krisztusé

Új emberiség vár új világra

A valóságba születtem újjá

Az utolsó érintés

Az istenképű ember istenképe

További híreink

Kitartó szeretet

„Számítunk egymásra”

„Együvé tartozunk”

Önkéntesség angoltáborokban

Legolvasottabb írásaink

„Nem a romlást látjuk, hanem az életet”

„A jó szóra ki vannak éhezve az emberek”

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Kitartó szeretet
  • Önfelfedezés a vadonban
  • Tízből egy

Portré

A bátor szelídség embere
A magyar reformáció Mohács utáni időszakának talán a legüdítőbb epizódja azoknak az úgynevezett...
Püspöknek is titulálták, noha nincs nyoma, hogy egyházkormányzati feladatokat látott volna el. Mindvégig megmaradt tudós prédikátornak, annak a szelíd tanítónak, aki pályája kezdetén volt. Szegedi Kis Istvánra emlékezünk halála 450. évfordulóján.