DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2024. április 18. csütörtök

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Ef 5,18–20 Nem mindegy, mivel telik meg az ember. Az „eltelés”, „betelés” megtörténhet a Lélekkel is. Ennek a kifejeződése Isten dicsérete. Nagyon szép, ahogyan itt Pál különböző hálaadási formákat sorol fel, melye...
Ef 5,18–20 Nem mindegy, mivel telik meg az ember. Az „eltelés”, „betelés” megtörténhet a Lélekkel is. Ennek a kifejeződése Isten dicsérete. Nagy...
1Pt 5,8–14   „A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.” (10. ...
1Pt 5,8–14   „A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket fe...
Lk 15,4Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?
Lk 15,4Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem meg...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Aktuális

Férfiakat nevelni

Ami hálára indít

Vallási identitásunk útkeresései

Misszió

Gyülekezetépítők a peremen

Hit és hivatás

Láttatni a láthatatlant

A lélek húrján pendülni

Gyökössy Intézet

Szabadító

A feltámadott Krisztus a neveden szólít

Két keréken a kereszthez

Meglátogatásunk napja

Dunamellék

Lezárni és megnyitni

Nagyheti levél

A sokszínűségben is egy az utunk

Krisztusban meggyökerező életek

Három év szolgálata mérlegen

Helyeden vagy?

A helyemen vagyok?

Tovább

Beszélgetések

Alkotásban kapcsolódni

„Akik békét teremtenek”

Mi kell a nőnek?

Kapcsolódásaink

Mi közünk egymáshoz?

A fiatalok? Online vannak.

Közös szenvedély

Lelkipásztori hivatás

A dicsőség jeleinek munkása

A tűzrakók felelőssége

Iránymutató hang

Megtanulni az alázat cselekedeteit

Életre szóló elhívásban

Aki nem ismert akadályt

Kegyelem

Böjti körlevél

Istenkeresésünk a válságban

Dizájner

Vedd és olvasd!

A hit nem megy ki a divatból

Regényeken keresztül is meghallani Jézust

Érted is. Érted is?

További híreink

A legújabb gyógymód ingyen elérhető

Ébredj!

Férfiakat nevelni

Ami hálára indít

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Életre szóló elhívásban
Teológiai munkákat írt és fordított, határokon átívelő kapcsolatokat épített, segélyek célhoz...
Mindenütt a rábízott Ige hirdetésének lehetőségét kereste, a lelkészi szolgálat pedig a próbatételek ellenére is az öröm útja volt számára. Czanik Péter portréja.