DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2021. június 20. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
ApCsel 23,1–11 Nehéz feladat bíráskodni, mégis gyakran tesszük. Akkor is, ha nem feladatunk. Hányan vannak, akiket már akkor elítéltünk a szívünkben, mielőtt meghallgattuk volna őket? Hányan vannak, akiket eleve megvetünk, így hát bármit ...
ApCsel 23,1–11 Nehéz feladat bíráskodni, mégis gyakran tesszük. Akkor is, ha nem feladatunk. Hányan vannak, akiket már akkor elítéltünk a szívünkben, mielőtt meghallgat...
Zsolt 103.   „Áldjad, én lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, én lelkem, az URat, és ne feledkezzél el semmi jótéteményéről!” (1–2. v.)   Ismert és sokszor ismételt ez a zsoltár, sok so...
Zsolt 103.   „Áldjad, én lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, én lelkem, az URat, és ne feledkezzél el semmi jótéteményéről!” (1&nda...
2Kir 5,27Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mindörökké. És kiment őelőle megpoklosodva, mint a hó.
2Kir 5,27Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mindörökké. És kiment őelőle megpoklosodva, mint a hó.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hírek-események-témák

Padfirkák

Véges és végtelen

Visszatérés – de hová?

Párbeszéd, egység, önazonosság

Kimondom nyíltan és baráti hangon

Eget ígér, jövőt gondoz

Dunamelléken

Az útravaló

A legtöbbre törekedni

Egységben az egyház ereje

Érteni a jelent, alakítani a jövőt

Pár-kapcsolatban

Kötődésre teremtve

Egyenlők, de nem egyformák

Receptek a jó házassághoz

Viharálló szerelem

A szövetség áldása

Az ígérettől a reményig

„Ezerszer is igen!”

Hogyan tovább?

Szóba hozzák

Gyakorlati segítség tanároknak

Áthidalni a digitális szakadékot

Milyen világra készítsük fel gyermekeinket?

Felzárkózás bezárkózás idején

Iskolai lelkigondozás karanténból

Gyermekeink

Már óvodás kortól

Az igazat kell hallaniuk

Elgyászolni valakit, aki nem jöhetett világra

A média és mi

Média: a repedezett tükör

Miért nem igazságos a média?

A média és mi: miért ragaszkodunk hozzá, ha hiteltelen?

Miből élünk?

Hálából fakad

További híreink

Az elfelejtett református hős

Legolvasottabb írásaink

Katolikus papból református lelkipásztor

A könyvtár szerelmese

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Véges és végtelen
  • Padfirkák
  • Krízisek, ébredések, újrakezdések

Portré

Az ökumené elkötelezettje
Pro Unitate in Christo díjjal tüntette ki az idei Ökumenikus Imahéten a Both Antal Teológiai és...
Olykor határokat feszeget, olykor hidakat épít, de minden esetben kilép a templomkerítésen kívülre, hogy olyanokat is elérjen, akiket korábban nem. Bóna Zoltán portréja.