DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2022. november 27. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Dán 4,1–14 „Tudom, hogy szent, isteni lélek van benned...” (6). Dániel a pogány királyi udvarban élve nem az őt körülvevő kultúra bálványaihoz és szokásaihoz, hanem Isten akaratához igazodik hitében és életmódjában. Környezete...
Dán 4,1–14 „Tudom, hogy szent, isteni lélek van benned...” (6). Dániel a pogány királyi udvarban élve nem az őt körülvevő kultúra bálványaihoz és szokásaiho...
Zsolt 24.    „Az ÚRé a föld s annak teljessége, a földkerekség s annak lakói. ...Ki a dicsőség királya? A seregek URa, ő a dicsőség királya.”  (1; 10. v.)           A teremt...
Zsolt 24.    „Az ÚRé a föld s annak teljessége, a földkerekség s annak lakói. ...Ki a dicsőség királya? A seregek URa, ő a dicsőség királya.”  (...
Jel 3,14A Laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg.
Jel 3,14A Laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Dunamellék

Akik taníthatják a szabadság útját

Ami eddig még nem volt

Mire számíthatnak a felvételizők?

Akarj többet Istenből!

Nemzedéknyi idő az imaházban

Videó

Tisztíts meg!

Amilyen magasan...

Gyülekezet

Megújuló kertek a láthatáron

Fókuszban a hitre nevelés

Egyéni és családi élettörténetek kísérői

Hitvallók

Lelkészpályák diktatúrák szorításában

Lónyay Menyhért emléke és öröksége

Sorsok és döntések

Gyermekeink

Félidőnél a Kívánságlista

Beszélő égbolt

Engedjétek és ne akadályozzátok

Válság idején

Rádió áram nélkül

Segítség felebarátainknak

Minden válság egy állomás

Ajánljuk

A szellemi elit „gyermekbibliája”

Reformáció egyre táguló körökben

Lelket áztató dalok

Vélemény

Dezinformációk kora

Gyász

Isten zavarba ejtő modernsége

Interjú

A lelkek doktora

Vitorlás zarándokúton

„Hitünket kérdések formálják”

Ráday-napok

Vár titeket a teológia!

Énekszó és terített asztal

A lelkünk vajon épült-e?

„Ez az épület a tiétek is”

Ráday Ház

A köszönetmondás ideje

Bérszámfejtői munka

A felkészülés helye

A Ráday Ház közössége

Kapcsok és kötelékek tárlata

Újra megnyílt a Ráday kollégium

Létkérdések

A teremtés papja

Minden négyzetcentiméter Krisztusé

Új emberiség vár új világra

A valóságba születtem újjá

Az utolsó érintés

Az istenképű ember istenképe

További híreink

Megújuló kertek a láthatáron

Az összetartozás megmarad

Nem elég kőbe faragni

Ami eddig még nem volt

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Megújuló kertek a láthatáron
  • A te várakozásod meg nem csalatkozik
  • Dezinformációk kora

Portré

Vitorlás zarándokúton
„A vitorlázás szűk húszéves szerelem részemről” – kezdett bele történetébe...
Egyszerre fizikai és lelki utakra hív vitorlázni keresztyén férfiakat Wlasitsch Tamás, hogy közösségben éljék át mindazt, amit az ilyen utazások során megtapasztalhatnak Isten gyógyító és átformáló erejéről.