DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2022. június 30. csütörtök

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Ezsd 4,17–24 A legjobb, sőt nyilvánvalóan Isten által is támogatott kezdeményezéseink, lelki és fizikai építkezéseink váratlan akadályokba ütközhetnek. A vélt vagy valós, általunk feloldhatatlan külső ellenállás úgy tűnhet, végzetesen meg...
Ezsd 4,17–24 A legjobb, sőt nyilvánvalóan Isten által is támogatott kezdeményezéseink, lelki és fizikai építkezéseink váratlan akadályokba ütközhetnek. A vélt vagy való...
Bír 13,1–25 „...De teherbe fogsz esni, és fiút szülsz... Ő kezdi majd megszabaditani Izráelt a filiszteusok hatalmából.”  (3 és 5. v.)     Isten népe ismét elfordult Urától. A mélypont megismerésére, Ist...
Bír 13,1–25 „...De teherbe fogsz esni, és fiút szülsz... Ő kezdi majd megszabaditani Izráelt a filiszteusok hatalmából.”  (3 és 5. v.)    ...
Jn 3,9Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
Jn 3,9Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Válság idején

Élelmiszerbank menekülteknek

„Nem voltak szavaim”

Isten hozott, Szása!

„Mindannyian egyek vagyunk”

Segítség a bajban

Kultúra

A Rádayak örökében

Képzelet, kreativitás, közösség

Bekapcsolódni a nagy történetbe

Ajánljuk

Sukorói Zenei Nyár

Hogy jobban megismerjük egymást

Dunamellék

A megmaradás záloga

Aki ember tudott maradni

„A szeretet pedagógiája örökre korszerű”

Rendelt időkben Diósdon

Ifjúság

Legyen mosoly minden hátizsákban!

Szolgálatban a Károlin

Interjú

Közös szolgálatban

„Számára csak emberélet létezett”

Álhírektől az igazság kereséséig

Szavainkat tetteink hitelesítik

Kiegyezés vagy rövid póráz?

Ünnep

Hogyan munkálkodik a Szentlélek?

Hogy értsük egymást

Tanúi vagyunk a feltámadásnak

Egység

Kitartó szeretet

„Számítunk egymásra”

„Együvé tartozunk”

Igeolvasás

Tízből egy

A meglepetés

A bűnbaktól az engesztelésig

Misszió

A lelkiség útjai

Éljük, amit hirdetünk!

Felkészülés a kórházi szolgálatra

Létkérdések

A teremtés papja

Minden négyzetcentiméter Krisztusé

Új emberiség vár új világra

A valóságba születtem újjá

Az utolsó érintés

Az istenképű ember istenképe

További híreink

Életre kelt

Kapcsolat, ami gyógyít

A Rádayak örökében

A megmaradás záloga

Legolvasottabb írásaink

„Nem a romlást látjuk, hanem az életet”

„A jó szóra ki vannak éhezve az emberek”

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Képzelet, kreativitás, közösség
  • Bekapcsolódni a nagy történetbe
  • Vegyetek Szentlelket!

Portré

A bátor szelídség embere
A magyar reformáció Mohács utáni időszakának talán a legüdítőbb epizódja azoknak az úgynevezett...
Püspöknek is titulálták, noha nincs nyoma, hogy egyházkormányzati feladatokat látott volna el. Mindvégig megmaradt tudós prédikátornak, annak a szelíd tanítónak, aki pályája kezdetén volt. Szegedi Kis Istvánra emlékezünk halála 450. évfordulóján.