„A hitben hozott döntésen Isten áldása van”

Néhány éve még a bezárás szélére sodródott az ormánsági általános iskola, mára azonban megújult és kibővült iskolaépület, valamint új tornaterem várja a környékbeli gyerekeket.

„Kell-e világosabb bizonyíték Isten hatalmára, minthogy itt vagyunk és örülhetünk ennek az épületnek és annak a szolgálatnak, ami itt zajlik?” – kezdte igehirdetését Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolájának hálaadó ünnepségén. Az ormánsági település, Drávafok megújult általános iskoláját 2022. március 23-án, szerdán adták át. A felújított épület új tornateremmel, új tanteremmel, mosdókkal, új igazgatási egységgel és nevelői szobával bővült.

Bár tizenöt éve még úgy tűnt, bezárhatják, az iskola vezetősége és a helyi polgármesterek, valamint a baranyai egyházmegye vezetői és a helyi országgyűlési képviselők összefogásával sikerült elnyerniük az intézmény infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges pályázatot. Nem volt azonban zökkenőmentes a folyamat, az építőanyagok áremelkedése miatt a meghatározott keretösszeg nem fedezte volna a költségeket, ezért a dunamelléki egyházkerület pótlólagos forrást biztosított a projekt megvalósításához.

„Ahol az édesanyák és édesapák úgy gondolják, hogy érdemes új életet világra hozni, ott ismerik az Isten hatalmát” – mondta Balog Zoltán püspök az új tornacsarnokban tartott összejövetelen. Az egyházvezető Máté evangéliuma 22. részének 23-33. versei alapján hirdette Isten Igéjét. Emlékeztetett: az életünk alapja nem egy épület alapköve, hanem az az alap, amely kétezer éve a Szentföldön letétetett. Mint mondta, Isten az élők Istene, ezért szolgálatunk értelmét a feltámadás adja. „Erőfeszítéseink Isten szeretetében nem hiábavalók, hiszen amit itt teszünk, annak van végső, el nem múló értelme: kicsi építőkő Isten országában. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a túlvilági vigaszra várunk, hanem azt, hogy már most ráhagyatkozhatunk Isten szeretetére és várhatjuk, mikor lesz valami abból, amit elültetünk. A hitben hozott döntésen, a megtalált szolgálaton Isten áldása van.”

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás könyve 29. rész: 11. vers)

Mert csak én tudom – kissé talányosan kezdődik ez az Ige. Olyan, mint egy felhő, amely közeledik felénk, és nem tudjuk, hogy csendes esőt hullat a vetéseinkre vagy jégesőt, amely elpusztítja azt is, ami megmaradt” – mondta köszöntőjében Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója az iskola választott Igéjéről. „Az a kérdés, hogy békességet vagy romlást kell-e várnunk, egész életünket végigkíséri, különösen az Ormánságban, Drávafokon. Ám egy közösség mert nagyot álmodni és imádkozni, noha esélytelennek látszott, hogy valaha is felépülhet egy új, 21. századi iskola. Volt, amikor úgy tűnt, a rendelkezésre álló forrásainkból csak fél tornaterem épülhet. Ez az Úristen iskolája volt számunkra, hogy hitben kitartunk-e. Ekkor hitbeli döntés született, majd támogatást kaptunk egyházi és állami vezetőinktől, és olyan terveket és kivitelezést, amely a mai állapotot létrehozta. Az Úr kegyelmes volt hozzánk és újra letette a névjegyét a hitben meghozott döntések mellé.”

A főigazgató köszönetet mondott az iskola megújításához bármilyen módon hozzájárulók munkájáért, köztük Kokas Ignác építésznek az épület részleges áttervezéséért és Unger Károly lelkipásztornak is, amiért a drávafoki református gyülekezettel együtt átmenetileg megnyitották a gyülekezeti házat az iskolai oktatás számára, és a parókia udvarát is a mintegy száz iskolás gyermek előtt.

Az átadó ünnepségen a gyerekek, többek között az iskola kórusának műsorát is meghallgathatták az érdeklődők. Szloboda József esperes zsoltárrészleteket olvasott fel és imádkozott, az ünneplő közösséget köszöntötte Varga Mariann iskolaigazgató, Hoppál Péter, a Fenntartói Igazgatótanács elnöke és Nagy Csaba országgyűlési képviselő is. Az összejövetel szeretetvendégséggel zárult.

A drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskola beruházásának összértéke 650 millió forint, amelyhez 177 millió forint kiegészítő támogatást nyújtott a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Dunamelléki Református Egyházkerület segítségével. Az építtető Baranyai Református Egyházmegye részére az intézmény saját erőt biztosított az iskolafelújításhoz és bővítéshez tartozó fejlesztések és eszközök beszerzéséhez mintegy 12 millió forint értékben.

 

Képek: Füle Tamás

 

Hálaadó ünnep Drávafokon