A Magvető Házában

Az egykor néhány fős csömöri közösség október 31-én adott hálát új otthonáért, amely a lelki magvetés szolgálatának színhelyévé, a nemzeti összetartozás szimbólumává és Isten újjáteremtő szavának házává válhat.

Isten igéje és az érte vállalt küzdelem nem pusztán örökség, ez a mi eredetünk – fogalmazott Balog Zoltán. A lelkipásztor Péter első levele 1, 22-25. alapján hirdette az Igét, a felolvasott szakaszban az apostol Isten örökkévaló beszédéről ír.
„A reformátorok azt vallották, hogy ez a beszéd hívta életre az egyházat mint közösséget. Nem a társadalmi alrendszer, szociológiai kategória marad meg, hanem amit Isten szava teremtett, ezért az egyház valójában a hit, remény, szeretet szervezete. Reformátor eleink visszahívók voltak, akik ma is Isten újjáteremtő szavához hívnak vissza bennünket, ez az ő máig érvényes bizonyságuk.”

Ez a bizonyosság a református keresztyén ember szabadsága, amely egyúttal a világért vállalt küldetés is. A templomépítés csak akkor dicsérheti Istent, ha az építőket ez a küldetéstudat hatja át.
„Megszabadulni és odafordulni – ez a keresztyén élet alapvető célja. Krisztus Isten érvényes, élő és örökkévaló szava, ő az, aki megszabadít, odafordul, újjáteremt, ezért nekünk, csömöri és Kárpát-medencei reformátusoknak is Krisztushoz kell visszatérnünk. Enélkül hiába az új templom, hiába minden felújítás, de ha Krisztus szabad szeretetével fordulunk a világhoz, akkor a pokol kapui sem vehetnek diadalt rajtunk.

Esztergály Előd a gyülekezet régi álmának beteljesüléséről, a templomépítés történetéről, és az épület névadásáról is beszélt köszöntőjében. A csömöri reformátusok is magvetők, akik szavaikkal, tetteikkel és most már templomukkal is Isten dicsőségét hirdetik.

A Magvető Házának építése 2016-ban indult el, ekkor még külső támogatás nélkül, így a gyülekezet önerőből kezdte építeni a lelkészlakást, a lelkészi hivatalt és az imatermet, törekvésüket az Északpesti Református Egyházmegye is jelentős összeggel, csaknem 30 millió forinttal támogatta. A magyar kormány a Dunamelléki Református Egyházkerület közvetítésével összesen 290 millió forintot biztosított az építkezéshez.

A templombelsőt nemcsak a szószék, az Úr asztala és a padok, hanem a kilenc kazettából álló mennyezet is díszítik, a kazettákat erdélyi, kárpátaljai és magyarországi gyülekezetek ajánlották fel. Ahogy Esztergály Előd fogalmazott, a Szentháromság személyeinek biblikus szimbólumait ábrázoló mennyezet a gyülekezet hitvallását, a különféle tájegységekről érkezők befogadását és Isten dicsőségét hirdeti.
„Nemzettestvéri felelősségünk, keresztyén küldetésünk, hogy templomunkba hívjuk az itt élő, határon túlról származó testvéreinket. Kazettás mennyezetünk a nemzeti összetartozás emlékévében készült el, ezzel is azt szeretnénk kifejezni, hogy Krisztusban mindannyian egy nemzethez tartozunk. Emberi köszönetnyilvánításunkon túl Istené legyen a legfőbb dicsőség, hiszen ő adta a templomépítés vágyát, ő adott bölcsességet a döntésekhez, erőt a munkánkhoz.”

Veres Sándor egyházkerületi főgondnok ismertette az egyházkerület gyülekezetplántálási programját, amely az elmúlt évtizedben közel húsz református gyülekezet megerősödésében segített. A magyar kormány 2016 és 2020 között húszmilliárd forinttal támogatta a Dunamelléki Református Egyházkerület templom-, gyülekezeti ház- és parókiaépítési programját, amely mintegy 230 gyülekezetet érintett, ebből a támogatásból épült fel a Magvető Házának épületegyüttese.

„A kormány hozzájárulásán túl köszönöm a tervezők, építők, műszaki ellenőrök munkáját, a gyülekezet vezetőségének és minden tagjának odaszánását, szívből jövő imádságát. Nagy szükségünk van a hiteles lelkipásztorokra, akik a reformáció üzenetét hirdetik, de egyháztagjainkra is, akik barátként, szomszédként, becsületes dolgozóként képviselik az evangéliumot. Mi vagyunk azok, akik az elhintett igemagvak százszorosát teremhetjük, ebben a csömöri reformátusok mint élő kövek példák előttünk.”

Orbán Viktor miniszterelnök a csömöri gyülekezet elszántságáról, kitartásáról és a társadalomban betöltött küldetéséről beszélt. Kifejtette, a templomépítő nemzet titulus arra ösztönzi a csömöri reformátusokat, hogy legyenek jelen a magyar emberek életében, vessék azt a magot, amely nélkülözhetetlen az egyre égetőbb lelki és szellemi megújuláshoz.
A gyülekezetet Deák Ferencz gondnok, valamint Tuzson Bence országgyűlési képviselő is köszöntötte.

A Magvető Házának felépülésével valóra vált a gyülekezet évtizedes álma. Az egykor néhány fős közösség október 31-én teli templomban adhatott hálát otthonáért, amely a lelki magvetés szolgálatának színhelyévé, a nemzeti összetartozás szimbólumává és Isten újjáteremtő szavának házává válhat.

Fényképek: Duna Televízió, Füle Tamás

Kapcsolódó cikkünk:
Épülő hit, épülő gyülekezet 
Beköltözhetett új gyülekezeti otthonába a csömöri református gyülekezet. A közösség további terveiről Esztergály Előd Gábor lelkipásztort kérdeztük.