Akik taníthatják a szabadság útját

Egymáshoz kell vinni a szívünket, mert csak így lesz egyházunk a gyógyulás helye – hangzott el a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészszentelésén, ahol tizenkilencen kaphattak palástot pásztori szolgálatukhoz.Templomi istentisztelettel és tizenkilenc lelkész felszentelésével folytatódott 2022. november 22-én kedden 17 órától a Dunamelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlése, amelynek korábbi szakaszáról előző cikkünkben számoltunk be.

Jelöltekből pásztorok
A felszentelésüket egyházmegyei ajánlással kérő lelkészjelölteket a Dunamelléki Református Egyházkerület elnöksége még 2022. november 21-én hétfőn látta vendégül a budapesti Ráday Házban egy csendes délután keretein belül, az egyházkerület közgyűlése pedig másnap, november 22-én hagyta jóvá a felszentelésüket.A lelkészjelöltek a Kálvin téri református templomban tartott istentiszteleten Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző vezetésével mondták el bizonyságtételüket, és az Apostoli hitvallás szavaival vallották meg hitüket.Ezután eskütételük következett, majd Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, az Egységes Lelkészképesítő Bizottság képviselője kibocsátotta őket a lelkészi szolgálatra, valamint felhatalmazta őket az Ige hirdetésére, a katechézis munkájára, a sákramentumok kiszolgáltatására, a pasztoráció végzésére és a lelkészi palást viselésére. Ennek jelképeként egyenként a vállukra helyezte a lelkipásztori palástot.Ezt követően került sor a lelkészi oklevelek kiosztására és a kézfogásra.

A felszentelt lelkipásztorok névsora:

  • A Baranyai Református Egyházmegyéből Bárdos-Blatt Boglárka (Szigetvár), Bárdos-Blatt Szabolcs (Szigetvár) és Varga Fanni (Szigetvár)
  • A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegyéből Farkas István (Uszód)
  • A Budapest-Déli Református Egyházmegyéből Joó David Christopher (Budapest-Budafok) és Győriné Vincze Krisztina (Budapest-Gazdagrét)
  • A Budapest-Északi Egyházmegyéből Krisztován Márton (Budapest-Fasor)
  • A Délpesti Református Egyházmegyéből Bálint Andrea (GYES), Himinec Nándor (Kiskunlacháza), Gajdácsi-Papp Abigél (Szigetszentmiklós Kossuth utca), Tokodi Konrád Zoltán (Ócsa) és dr. Varga Emese (Szigetszentmiklós-Újváros)
  • Az Északpesti Református Egyházmegyéből Bogyó Judit, Gál Balázs (Gyöngyös), Gálné Olesiák Hajnalka (Gyöngyös) és Tóth Sebestyén Dániel (Pomáz)
  • A Vértesaljai Református Egyházmegyéből Hajdúné Tóth Lívia, Papp Imola (Dunaújváros) és Szabó Zoltán Levente (Csabdi).

Zárjuk őket a szívünkbe!
Balog Zoltán dunamelléki püspök és zsinati lelkészi elnök Lukács evangéliuma 1. fejezetének 13. és azt követő versei alapján hirdette Isten Igéjét. Ez az igeszakasz Zakariás kételkedő kérdésével indul és Keresztelő János pusztába vonulásáig tart.

„Az első lépés sosem a miénk, az Isten ígéretével kezdődik. Az van mindenekelőtt. A ti szolgálatotok és életetek sem kezdődött másként: ígérettel” – fogalmazott a püspök, hozzátéve: Isten meglátogat minket nap mint nap, hogy megtanítson a próféta által a szabadítás ismeretére. „Akarhattunk-e kevesebbet, minthogy a szabadság útjára tanítsuk egymást és azokat, akik ránk bízattak? Ehhez azonban megszabadult emberekké kell válnunk.” Az igehirdető szavai szerint a „megszabadítottak egyháza” vagyunk, küldetésünk pedig felmutatni a világnak, hogy miként lehet valóban szabadon élni. „Mi nem belelátjuk magunkat a Bibliába, hanem meglátjuk benne magunkat. Megszabadítottként vagyunk ott, mint akik taníthatják a szabadság útját.”Az egyházvezető kiemelte: több lelkésznemzedék szolgál együtt, de az idősebbeknek kell felkeresniük az utánuk jövőket. „Ez nemcsak gesztus, ez a felkészülés feltétele.” A világban gyógyulásra váró emberek vesznek minket körül, számukra kell gyógyító közösséggé válnunk. Egymáshoz kell vinni a szívünket, mert csak így lesz egyházunk a gyógyulás helye. „Kezdjük mi, kedves esperes és főgondnok testvérek, mert az egyház nem velünk kezdődött, és nem is velünk végződik. Ne zárjuk be a szívünket a következő nemzedék előtt, hanem zárjuk őket a szívünkbe!”Aki a szolgálatra készül, annak a számára elkerülhetetlen, hogy találkozzon azzal a pusztával, amelybe Keresztelő János is elvonult, és amelyben nincsen semmi. „Nehéz ennek a semminek a megtapasztalása, a kiszolgáltatottság átélése, amikor egyedül maradsz magaddal, de ne akarjatok ettől elmenekülni, hanem fogadjátok el, mert a pusztának ígérete is van: ott találkozol életed Gazdájával, és azt kapod tőle, amire neked valóban szükséged van arra, hogy szolgálni tudj. Ebből az egyedüllétből is szolgálat lesz, de mindenekelőtt élet lesz, a te meggyógyult életed, mindannyiunk meggyógyult élete” – zárta prédikációját a püspök.Az igehirdetés után került sor a lelkészi szolgálatra való felszentelésre. Az egyházkerület elnöksége és az esperesek megáldották a felszentelt lelkipásztorokat.Legyen áldás szolgálatukon!


Képek: Füle Tamás


 

Lelkészszentelő istentisztelet, 2022.11.22.