Áldásra szükség van

Áldásban nemcsak jó, de szükséges is részesülnünk, e nélkül kiszárad az élet – hangzott el a kunszentmiklósi református óvoda átadóján, ahol szeretetközösségbe hívták nemcsak a kicsiket, de szüleiket is.


Felavatták az Áldás Református Óvoda idén elkészült épületét Kunszentmiklóson 2022. szeptember 11-én, vasárnap. Az ünnepségen Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdetett igét, és Bán Béla, a Bács-Kiskunsági Egyházmegye esperese mondott imádságot. Beszédet tartott Szőke Imre egyházközségi és egyházmegyei főgondnok, Pintér Gyula kunszentmiklósi lelkipásztor és Csákai Lászlóné óvodavezető. A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola diákjai Draskóczy Balázs vezetésével hangszerekkel kísért énekeket adtak elő, az intézmény táblájának leleplezése után pedig a gyülekezet szeretetvendégsége zárta az ünnepséget.Helytállni és elindulni
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” – szólt hozzánk az alkalmon Isten Igéje Pál apostol első korinthusiakhoz írt levele 16. fejezetének 13. és 14. verséből. Balog Zoltán püspök igehirdetésében kifejtette: az apostoli levelek lényege, hogy lefektetik hitvallásaink fundamentumait, majd megmagyarázzák, hogy ezekből mi következik mindennapi életünkre nézve. „Közös fundamentum nélkül nincs közösség, közösség nélkül nincs cselekvés” – mondta minderről a Zsinat lelkészi elnöke.Ha megtartjuk kincseinket, azok is megtartanak majd minket, ezért az „álljatok meg a hitben” felszólítása itt testtartást, megállást, szembefordulást jelent. „Azt üzeni: ne legyetek puhányok, ne kerülőutat keressetek, hanem szálljatok szembe a nehézséggel!” Hozzátette: nemcsak gyermekeinkre lesnek veszélyek, hanem ránk is, ezért fontos, hogy megálljunk a hitben, ahogy őseink is tették. A kunszentmiklósiakat talán nem kell erre külön figyelmeztetni, de egyre több a református óvoda a budapesti agglomerációban, ahol a szülők sokszor gyökereiket elvágva kezdtek új életet. „Ez nagy kihívása az egyháznak.”Balog Zoltán szerint Pál felszólítása nem passzív védekezésre hív minket, hanem cselekvésre. „Kialakult bennünk, magyarokban egyfajta defenzív magatartás, erre tanított minket az élet. De nekünk nemcsak helytállnunk kell, hanem elindulnunk is. Erre annál offenzívabb mód nem létezik, mint az, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Így lehet egyszerre Isten dicsőségét és az ember javát szolgálni. Krisztus szeretete, az agapé a mércéje mindennek. Ez azt jelenti, hogy azt adom a másiknak, amire valóban a leginkább szüksége van. Ez pedig nem más, mint Isten szeretete.”A püspök mindenkit arra emlékeztetett, hogy a gyermek Isten ajándéka, ezért ezt szem előtt tartva kell bánni velük, hogy ezáltal azzá legyenek, amivé Isten teremtette őket. Isten ugyanis mindenkit egyedi „programmal” teremtett, ezt kell kibontakoztatni. Ehhez viszont szerető közösség kell, amelynek Isten is része. Isten „társas lény”, ezért teremtett embert, és ezért lépett közösségbe vele. Erre a közösségre kell rátalálniuk az óvodásoknak is.Gondolattól az átadásig
Az igehirdetés után Bán Béla esperes mondott imát, majd a gyermekek hangszerrel kísért énekét követően a gyülekezet nevében Szőke Imre főgondnok köszöntötte a vendégeket. Szőke Imre elmondta: bár az óvodaalapítás gondolata régóta érlődött az egyházközség tagjaiban, megtapasztalhatták, hogy Isten akkor adja meg mindazt, amire szükségünk van, amikor annak valóban eljött az ideje. Ez a gyülekezet életében 2018-ban jött el az Országos Óvodaprogramnak köszönhetően.Mint elmondta, 2019-ben választották ki azt a telket, ahol építkezni fognak. Ezen több rozoga épület is állt, amelyeket el kellett bontani. Az alapkőletételre végül 2021. augusztus 23-án került sor, az erről szóló beszámoló a reformatus.hu oldalán olvasható. A tél folyamán már a belső munkálatok folytak az épületben, amely pontosan egy évvel és egy nappal az alapkőletétel után, idén augusztus 24-én kapta meg a használatbavételi engedélyt.


 

Az Országos Óvodaprogram a Magyarországi Református Egyház 2018-ban indult programja, amely 35 milliárd forintos állami támogatásból, a Bethlen Gábor Alapkezelő közreműködésével megvalósuló nagyszabású építési és felújítási projekt. A programban 66 református óvoda épülhet vagy újulhat meg, 3048 új óvodai férőhely jön létre, ami mintegy 40 százalékos emelkedést jelent. A program a Dunamelléki Református Egyházkerületben 23 intézményt és 2143 férőhelyet érint.

Az Áldás Református Óvodát az A1 Építésziroda tervezte Kürtösi Péter és Harmath Júlia vezetésével, a kivitelező a kiskunhalasi Modinvest Kft. volt Németh Miklóssal az élen.
A beruházás összege nagyjából 700 millió forint volt, amit Magyarország Kormánya biztosított a Bethlen Gábor Alapkezelő közreműködésével.
A háromcsoportos, új, modern óvodában 75 új férőhely létesült. Az intézmény fenntartója az 1100 lelket számláló Kunszentmiklósi Református Egyházközség.


„Idén a tavaszi szülői értekezleten még sokan kételkedtek abban, hogy szeptemberre valóban minden elkészül majd. Bevallom, a nyár folyamán voltak pillanatok, amikor a nehézségeket látva én sem voltam benne teljesen biztos. De Isten mindannyiunknál jobban tudta, mit tervez velünk, és ebben az építkezésben is gondunkat viselte. Köszönet és hála érte! Egyedül Istené a dicsőség!” – fogalmazott a főgondnok.A szeretet közösségében
Csákai Lászlóné intézményvezető beszédében kiemelte: ez a lehetőség óriási felelősség is egyben. Hisz benne, hogy nagyon sokat tehetnek a gyermekekért, de a megfelelő neveléshez ismerni kell a gyermekek egyéni sajátosságait is. Elsősorban az Istennel való szeretetközösségbe kell vezetniük őket, ehhez pedig hitelesség kell, hiszen a kicsik olyanokká lesznek, mint amilyeneknek őket, felnőtteket látják. „A lélek tápláléka az Ige, számunkra is” – szögezte le az óvoda vezetője. Munkatársairól elmondta: mind a Baksay Sándor Református Gimnáziumban érettségiztek, és mind gyülekezeti tagok. Isten szeretetét valóságosan, cselekedetekkel szeretnék továbbadni.„Régóta vártuk ezt a pillanatot, hálásak vagyunk, hogy eljött” – mondta Pintér Gyula, kunszentmiklósi lelkipásztor. Beszédében egyrészt kiemelte az épületet díszítő nyolcágú Kálvin-csillagot, amely a betlehemi csillaghoz hasonlóan a bölcseket vezeti, másrészt az óvoda neve kapcsán megjegyezte: áldásban nemcsak jó, de szükséges is részesülnünk, e nélkül kiszárad az élet. Ilyen áldásként élték meg az óvodaalapítás álmának a megvalósulást is.„Hitélménnyé vált az építkezés” – vallotta a lelkész, aki nagyon hálás azért, hogy csupaszív közösség dolgozott a projekt megvalósulásáért. Köszönetet mondott a szülőknek, hogy kezükbe adják most kincseiket, a gyerekeiket. Szeretnék igazi szeretetközösséggé építeni nemcsak őket, de a szüleiket is. Szimpátiájuk mellett ezért most empátiájukat is kérik ehhez.Balog Zoltán püspök áldása után sor került az épületen elhelyezett tábla leleplezésére is, majd a gyülekezet megvendégelte az egybegyűlteket.
Barna Bálint
Képek: Vargosz

Kunszentmiklósi Áldás Református Óvoda