„Áldást kaptál, áldást adj!”

Krisztusban maradva otthonná válni sokak számára – ez a célja az evangélium tiszta hirdetésének és egy szolgáló, bizonyságtevő közösség továbbépítésének Kistarcsán. Beiktatták tisztségébe Kovács Áron lelkipásztort. 

A szellemi, lelki harc megvívásához adott Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke bátorító, vigasztaló üzenetet a Kistarcsai Református Gyülekezetnek 2024. június 2-án, vasárnap Kovács Áron lelkipásztor beiktatása alkalmából a Jelenések könyve 12. fejezetének válogatott versei alapján.


Jézus Krisztus harca a kereszten eldőlt – értünk és helyettünk, ennek a mély megértéséből lesz szolgáló élet és valódi önátadás. „Bele tudod-e helyezni a saját harcod, vagy megalkuvásod, csalódásod Krisztus küzdelmébe?” – tette fel a gyülekezet és a beiktatandó lelkipásztor számára az Ige által felvetett kérdést a püspök, azzal a vigasztalással, hogy nem a harc örök, hanem a szabadulás, ami maradandó.

Kicsit több mint egy éve, 2023 augusztusában választotta a kistarcsai gyülekezet presbitériuma egyhangúlag a nyugdíjba vonuló Riskó János utódjául Kovács Áront. Igével, áldással és lelki énekekkel megerősítve indította a lelkészi közösség, a kistarcsai gyülekezet és az egyházkerület vezetése további útjára szolgálatában a fiatal lelkipásztort, a „Mindig velem, Uram…” kezdetű dicsérettel kárpátaljai gyökerei előtt is tisztelegve.

Nyilas Zoltán északpesti esperes a gyülekezet pecsétjét és a templom kulcsát átadva bátorította Kovács Áront: „Hirdesd Isten Igéjét ebben a közösségben, légy példája és jó sáfára!”

A palástos lelkipásztorok áldását követően az istentisztelet nyilvános presbiteri üléssé alakult: Filep Zoltán gyülekezeti főgondnok köszöntötte a megjelent vendégeket, akik ezután személyes üzenettel üdvözölték a gyülekezet beiktatott pásztorát.

Kovács Áron közel tíz éven át volt a Zuglói Református Egyházközség szolgálattevője, 2019-től segédlelkészként, 2021-től beosztott lelkipásztorként. Hős Levente, a zuglói gyülekezet főgondnoka beszámolt Áron állhatatosságáról, Szőke János, a zuglói gyülekezet vezető lelkésze pedig bizonyságot tett arról, hogy Kovács Áron és családja Isten szerinti helyére került, ahogy a lelkészcsalád kérte és remélte. Missziói elköteleződését és többek közt a dicsősítésben „Hogy ki vagy, az Isten ajándéka Neked, hogy mit kezdesz magaddal, az a te ajándékod Istennek” – bocsátotta útjára szolgatársát a lelkész.

Solymosi Sándor Kistarcsa alpolgármestere a város nevében köszöntötte a gyülekezetet és frissen beiktatott pásztorát.

Huszonkét éven át vezette a Kistarcsai Református Gyülekezetet Riskó János, a nyugdíjas éveit kezdő lelkipásztor Ábrahám elhívásának Igéjével köszöntötte utódját: „…megáldalak… és áldás leszel” (Mózes első könyve 12. rész 2-3.versek) „Sok mindent nagy szeretettel elkészítettünk és sok mindent ugyanilyen nagy szeretettel meghagytunk számodra, hogy magad végezhesd el” – adott útravalót a gyülekezet lelki építkezéséhez. „Áldást kaptál, áldott emberként élj és áldást hagyj magad után!” – bátorította utódját a lelkész.

A frissen beiktatott lelkipásztor a kistarcsai gyülekezet történetét és lelkipásztorainak sorát áttekintve vette át a szolgálatot, érett lelki emberként, mint aki szíve mélyéig tudja, hogy mások munkáját folytatva áll be egy közösség lelki munkájába, és így erősíti meg a gyülekezet célját és vízióját, ami Kistarcsán sem más, mint újra meg újra meggyökerezni Krisztusban, őbenne maradni és felnövekedni hozzá, hogy a gyülekezet otthonná válhasson egyre többek számára. E cél felé tartva tette vissza a gyülekezetet Isten kezébe Mózes második könyve 33. fejezetének 12-16. verseivel: „(…) Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! (…)”

 

Képek: Vargosz

Az alábbi képekre kattitva tekintse meg az eseményen készült fotókból álló galériánkat. 

Kovács Áron beiktatása