Ami megtart

„Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halásztelki kézilabdacsarnok ünnepélyes alapkőletételekor, amely fontos állomása a helyi közösség életének.Ünnepélyes keretek között helyezte el 2021. július 14-én, szerda délután a Bocskai István Református Oktatási Központ mellett a Halásztelki Bocskai István Sportegyesület épülő kézilabdacsarnokának alapkövét Jelényi László halásztelki református lelkipásztor, Takaró András délpesti református esperes, Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Bányász Tibor, a Halásztelki BSE elnöke, Wáberer György kormánybiztos, ifjabb Bóna Zoltán országgyűlési képviselő és Szabó Tibor, Halásztelek polgármestere.A rendezvény Balog Zoltán áhítatával kezdődött, majd köszöntőt mondott Papp Kornél, az oktatási központ főigazgatója, ifjabb Bóna Zoltán, Wáberer György, Bányász Tibor, valamint Rupp István, a Magyar Kézilabda Szövetség versenyigazgatója és Szabó Tibor. A rendezvényen fellépett a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes Kovács Zalán László tubaművész vezetésével, valamint a Garabonciás Néptáncegyüttes táncosai. Az oktatási központ tanulói és a sportegyesület sportolói díszsorfalat álltak; az iskola zöld díszmellénye mellett egyenruhákkal, sportmezekkel és vívófelszerelésekkel emelve az esemény fényét.Alkalmas időben maradandót építeni
Balog Zoltán a Bibliaolvasó Kalauz szerinti igeszakaszt olvasta fel, a Királyok első könyve 6. fejezetének 1– 11. versét, amely a jeruzsálemi templomépítésről szól. A napi ige nemcsak előírt, de rendeltetett is – fogalmazott a püspök, aki prédikációjában párhuzamot vont a templomépítés és a sportcsarnok felépítése között. „Aki már átélt várakozást, tudja, hogy nem könnyű alkalmas időre várni azért, hogy megtehessünk valamit. Aki ugyanis rosszul választja meg az időt, az bele fog bukni a próbálkozásba. Magyarországon is vannak félbemaradt épületek, amelyek arról tanúskodnak, hogy nem jól mérték föl az alkalmas időt. De nemcsak építkezéseknél, hanem saját életünkre nézve is állandó kérdés, hogy mikor van az a most, amelyet a Biblia kellemetes időnek is nevez.”Az alkalmas idő egyik lényege, hogy ilyenkor az, ami jó a testünknek, az jó a lelkünknek is, és ami jó a lelkünknek, az jó a testünknek is. „Ha valamire nem vagyunk lelkileg készen, munkálkodásunknak nem lesz tartóssága, ha azonban lelkileg is készen állunk, akkor áldás száll rá, akkor munkánk maradandóvá válhat. Azt kívánom, hogy ez az építkezés megmutassa, hogy valóban jó időben kezdődött el.” Hozzátette: ha külső és belső építkezésünk összhangban van, akkor jön el az alkalmas idő. „Azt kell megtartani, ami megtart. Ha tehát azt akarod, hogy az épület tartós legyen, akkor tartsd meg!”A zsinati lelkészi elnök áhítatában kiemelte, hogy a lélek erősítése mellett az is fontos, ami a testet erősíti. „A sport megtanít arra, hogy mit jelent külső-belső fegyelemmel élni. Megtanít arra, hogy a nagy dolgokban is helyt kell állni. Keresztyénként ugyanis az élet minden területén sportszerűen kell küzdenünk.” Ugyanígy párhuzamot vont a sportcsarnok és a jövőnk építése között. „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít. Mi, magyarok, keresztyének azt gondoljuk, hogy lesz jövőnk. Ezért építünk. Legyen ez a helyi közösség is legalább olyan erős, mint az az épület, amely most épül!”A fejlődés útján
„Több mint tíz éve vártunk erre a napra” – jelentette ki Jelényi László, az intézményfenntartó Halásztelki Református Egyházközség lelkipásztora. A helyi református közösség 2012-ben lett önálló egyházközség, korábban a Tököl-Halásztelki Missziói Református Egyházközség része volt. 1999-ben vette át az eredetileg mezőgazdasági szakmunkás intézményként működő, idén kereken ötvenéves iskolát az önkormányzattól. Az oktatási központ és az egyházközség együttműködésének egyik gyümölcse a nemrég elkészült parókia. Az új sportcsarnokkal a gyülekezet is jól jár, hiszen a templom befogadóképessége maximum 180 fő, így az nagyobb létszámú rendezvények megtartására nem alkalmas.

„Dávidnak nem engedte az Úr a templomépítést, Salamonnak engedte. Hozzájuk hasonlóan én is azon rágódtam, megadatik-e nekem a sportcsarnok felépítésének lehetősége” – mondta az ünnepségen Papp Kornél, hozzátéve, hogy az oktatási központnak most három építkezése zajlik párhuzamosan, valóban alkalmas idő jött hát el. Az egyház Országos Óvoda Programján belül új óvoda épül, három óvodai és két bölcsődés csoporttal, ennek következő tavasszal kell elkészülnie. Az alsó tagozatos iskolaépülete az EMMI támogatásával négy új tanteremmel bővül, ennek idén decemberre kell elkészülnie. Emellett kedden kapott engedélyt egy vívóterem létesítésének a terve.„Örömteli a lakosság gyarapodása, térségünk kihívása, hogy több a keresztelő, mint a temetés” – fogalmazott ifjabb Bóna Zoltán, aki elmondta, hogy mindez persze az öröm mellett nehézségekkel is jár, ezért folyamatosan bővíteni kell a helyi infrastruktúrákat. „Köszönöm az egyház segítségét, és azt, hogy ez az intézmény kétéves kortól húszéves korig otthonává válhat a fiataloknak. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában és mértékben hozzájárult ennek az álomnak a megvalósulásához.”A sport kihat életünkre – mondta Wáberer György, aki külön köszöntötte a diákokat. A vállalkozó Sárospatakon volt kollégista 1975 és 1978 között. „Akkor fontos volt, hogy a szabadidőnket a sporttal üthettük el Sárospatak százötven éve épült sportcsarnokában.” A sport végigkísérte életét, maratoni távot is futott. Öt évvel ezelőtt pénzzel és tudással járult hozzá egy új sárospataki sportcsarnok építéséhez. Azóta az ottani tanulmányi eredmények érezhetően javultak – nemcsak az új sportcsarnoknak köszönhetően, de az is hozzájárulhatott. „Hasonló eredményt kívánok ennek az iskolának is, hiszen a sport általi közösségformálás javítja a tanulmányokat is.”Bányász Tibor, a Halásztelki BSE elnöke beszédében ismertette a beruházás megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás részleteit, és kifejezte reményét az iránt, hogy az építőiparban tapasztalható aggasztó áremelkedés ellenére a szerződésben előírt idő – június hetedike után tizenkét hónap – alatt elkészül a sportcsarnok, és azt 2021. szeptember elsején a diákok birtokba vehetik.A Magyar Kézilabda Szövetség nevében Rupp István versenyigazgató köszöntötte az egybegyűlteket. „A látványcsapatsportok támogatásának elbírálásakor mindig nézzük azt is, hogy hány tehetséget várhatunk az adott pályázótól. Úgy gondoltuk, hogy a Halásztelki BSE kitűnő táptalaja lehet a tehetségeknek, ezért örömmel támogattuk.” Kifejtette, hogy a kézilabda-sportágban egészen kitűnő a közösségi élet, és elárulta, hogy szigetszentmiklósi lakosként gyakran járt ide korcsolyázni.„Öröm számomra, hogy elmondhatom, nagy idők tanúja voltam. Utolsó mohikán vagyok a városvezetésben azok közül, akik ott voltak 1999-ben az iskola egyházi kézbe adásánál, amikor nem volt pénzünk fenntartani az intézményt. Örömmel vettük, hogy az egyház átvette és megőrizte, és mindig jó érzéssel tapasztaljuk a fejlődést” – mondta Szabó Tibor polgármester, aki szerint ennek köszönhetően állt emelkedő pályára ez az intézmény.Közösségformáló erő
A helyi közösség történetéről és a sportcsarnok beruházásának részleteiről Papp Kornél mesélt portálunknak. „Amikor 2000-ben idekerültem igazgatónak, Halászteleknek 6700 lakosa volt, most meghaladtuk a 12 ezret. Fiatal a népesség és egyre több a gyermek.” Ma az intézményen belül óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakképző iskola, internátus és alapfokú művészetoktatási intézményegység is működik. Ez összesen 1100 tanulót jelent, amely a máshol található tagintézmények diákjaival együtt 2100 fő, a más intézményekben zajló alapfokú művészetoktatással pedig majdnem 2700 fő.Egyik feladatellátási helynek sincs tornaterme. 2010 óta háromszor rugaszkodtak neki a tornaterem-építésnek, de az építőipari árak mindig akkor emelkedtek a rendelkezésre álló forrásokat meghaladó mértékben, amikor nekiláttak volna az építkezésnek. 2012-ben létesítettek egy műfüves pályát, amelyet télen légtartásos futballsátor fed, itt zajlottak a testnevelés órák. A helyszűke nemcsak a testnevelés órákat érintette: az iskola négy ifjúsági istentiszteletet tart a középiskolásoknak, és kettőt az általános iskolásoknak, hogy elférjenek a templomban, és a nagyobb ünnepségeknek sincsen zárt tere.„Végül a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának a példáján okulva sportegyesületet alapítunk, hogy a vállalkozások társasági adójukkal (TAO) támogathassák a beruházást. A 2008-ban drogprevenciós célokkal létrehozott Halásztelki Bocskai István Kulturális Egyesületből Halásztelki Bocskai István Sportegyesület lett, 2015-ben ennek keretén belül indult el a tőrvívás, majd 2018-ban a kézilabda.” A vívóknak az iskola alagsorában biztosítottak termet, illetve az iskola második emeleti folyosóján helyeztek el szőnyegeket a délutáni edzésekhez. A tőrvívók közül már kadet-válogatottak is kikerültek, szeptembertől pedig kerekesszékes vívás is indul. A kézilabdasport látványcsapatsportnak számít, ezért volt rá szükség, és már az elsősök is kipróbálhatják szivacslabda formájában. Együttműködnek a szigetszentmiklósi kézilabda-egyesülettel is a tehetséggondozás kapcsán, ez teszi lehetővé a továbblépést az országos kézilabda-akadémiákra.„A sportcsarnokot a Magyar Kézilabda Szövetség 2019-ben támogatásra méltónak találta. Először egy 33 millió forintos projektet fogadtak el, ehhez 23 millió forintos TAO-t tudtunk gyűjteni, amelyet három, sárospataki öregdiákokhoz köthető vállalkozás adott össze. Ezzel elkészülhettek a tervrajzok, az engedélyezési és kiviteli tervek. 2020. június 25-én megkaptuk a jogerős építési engedélyt, ezután a kézilabdaszövetség megkezdett beruházásként támogatta az építkezést. A projekt egésze 970 millió forint. Az iskola 300 millió forintnyi önrészt biztosít, amit 670 millió forintnyi TAO-val egészíthetünk ki. Ehhez közel félmilliárd forintot Wáberer György vállalkozásai adtak össze. Az összeg májusra összegyűlt, június hetedikén átadtuk a munkaterületet. A sportpályát áthelyeztük máshová az építkezés miatt, de a sportcsarnok elkészülte után is működni fog.”Maga a beruházó a Halásztelki BSE. Amikor elkészül a sportcsarnok, azt hétköznap reggel 7 órától 16 óráig az iskola kapja meg, azon túl a BSE. A kétszintes sportcsarnok összterülete 2500 négyzetméter, a küzdőtér mellett létesül egy 300 fős lelátó, négy öltöző, külön edzőtermek, külön öltöző a bíróknak, valamint szertárak. “Azért indítottunk iskolát és óvodát, hogy az ittenieknek ne kelljen a gyerekekkel ingázniuk, és az új nemzedékből helyi közösség formálódjon. Azért fejlesztjük a művészeti és sportoktatást, mert a művészetek és a sport révén épül a helyi közösség, és ez az, ami megtart.”
Barna Bálint
Képek: Füle Tamás, Halásztelki BSE

 

Alapkőletétel Halásztelken