Az előretolt helyőrségek

Kétezer protestáns magyar vonult végig zsoltárokat énekelve Kolozsvár utcáin szombaton délben. Teltházas istentisztelet, szoboravatás, a protestáns teológia felújított épületének átadása, múzeummegnyitó – méltó ünnep köszöntötte a reformáció 500. évfordulóját Erdélyben.

Már pénteken megtelt a kincses város magyar reformátusokkal. A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete, a Generális Konvent elnöksége tárgyalta meg a legfontosabb aktuális kérdéseket az ünnep előestéjén. Kató Béla, a házigazda Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a találkozót követő vacsorán arról beszélt a reformatus.hu-nak, hogy az erdélyi magyarság legnagyobb kérdése, képesek-e úgy megújulni, hogy megmaradjanak.

Az egyházvezető azt fejtegette, hogy nem szeretnék egy lepusztult világ képét mutatni, ezért is fordítanak nagy gondot az épületeik, intézményeik fejlesztésére. Másrészt az erdélyiek a magyar iskolákban, óvodákban, intézményekben érzik magukat biztonságban. „Románia nem arról híres, hogy toleráns lenne a kisebbségekkel szemben, így a munkahelyen, az utcán, a városokban már nem élhetjük meg igazán a magyarságunkat. Szeretnénk, ha minden egyes megszületett, megkeresztelt keresztyén védelmet kaphatna a református egyházban és intézményeiben” – tette hozzá.

Nagyobb életerő

Az esti kötetlen beszélgetésen Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke megerősítette püspöktársa szavait.

„Minden nehéz külső körülmény ellenére az erdélyi magyarság és reformátusság sokszor nagyobb életerőt mutat, mint a magyarországi. Nekünk otthon magától értetődő, hogy vannak kórházaink, iskoláink, óvodáink és megújulnak a templomaink, de ez Erdélyben egyáltalán nem természetes. A reformáció gyümölcse és a gondviselés különös titka azonban, hogy most is magyarul hangozhat az Ige.”

500. évforduló, 600 lelkész

És hangzott is: szombaton délelőtt zsúfolásig megtelt a Farkas utcai református templom. Soha nem látott élményben lehetett része annak, aki ott volt, hiszen nem ketten-hárman gyűltek össze Jézus nevében, hanem hatszáz protestáns lelkész, presbiterek és hívek töltötték meg a gyönyörű templomot. 

Az eseményről a teljes beszámolót a reformatus.hu oldalon olvashatja.

 

A reformációért adtak hálát Kolozsváron
„Ha nem is tudjuk, mi lesz ezután, hogy megtelik-e 500 év múlva is a kolozsvári Farkas utcai templom, de hinni kell, hogy Isten velünk van. És ha ő velünk, kicsoda ellenünk?" – fogalmazott szeptember 30-i ünnepi prédikációjában Kozma Zsolt nyugalmazott kolozsvári teológiaprofesszor. A református lelkész az erdélyi központi reformációi ünnepségen azért könyörgött, hogy az ige hódító útjába se külső ellenség, se a saját bűnünk ne álljon.

Létkérdés
„Új várakat, új sáncokat kell építenünk, hogy megvédjük magunkat. Az újrateremtődés a legfőbb célunk Erdélyben. Az a kérdés, képesek vagyunk-e úgy megújulni, hogy megmaradjuk" – Kolozsváron tartotta elnökségi ülését a Generális Konvent szeptember 29-én. A házigazda Erdélyi Református Egyházkerület püspökével, Kató Bélával beszélgettünk.

Forrás: reformatus.hu