Az emlékezés virágai

Holnap, azaz október 1-jén lesz száz esztendeje, hogy dunamelléki püspökké szentelték Ravasz Lászlót. A Dunamelléki Református Egyházkerület ez alkalomból ünnepi közgyűlést tart délelőtt 9 órától a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Reviczky utcai épületében, ahol tudományos konferenciára és kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül majd. A visszaemlékezés délután 3 órától hálaadó istentisztelettel folytatódik a Kálvin téri református templomban, ahol igét hirdet Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, valamint ünnepi előadást tart Bogárdi Szabó István korábbi dunamelléki püspök, egyetemi tanár. Az istentiszteletre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A megemlékezés ma délután Ravasz László sírjának meglátogatásával kezdődött szűk körben. A 90. zsoltár eléneklését követően Somogyi Péter dunamelléki főjegyző az alábbi igerészeket olvasta fel:

Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” (Zsoltárok könyve 78. rész, 3-4., 6-7. versek)

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét.” (Zsidókhoz írt levél 13. rész, 7-8, 15. versek)

A jelenlévők ezután közösen elmondták az Apostoli hitvallást. Bogárdi Szabó István imádságát követően áldást kért, ezután elhelyezték a síron az emlékezés virágait. A megemlékezésen jelen volt Ravasz László unokája, ifj. Bibó István is.

 

Képek: Füle Tamás