Egyenlők, de nem egyformák

Egyenrangú-e férfi és nő? Mi a házasság a Biblia szerint? Miért kellene kidolgoznia az egyházaknak a szexualitás teológiai alapjait? Kezdetét vette a Párkapcsolati kultúra és demográfia című, online nemzetközi családtudományi konferencia, amelyen Balog Zoltán dunamelléki és Steinbach József dunántúli református püspökök is felszólaltak.

Teremtési rend és párkapcsolati kultúra címmel tartott előadásában Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke úgy fogalmazott: a teremtési rend a változatlanságot, a párkapcsolati kultúra életünk változékonyságát jelzi. „A legalapvetőbb kérdés az, hogy keresztyén emberként hogyan tudjuk mindazt, ami örök megvalósítani abban, ami ideiglenes.” A keresztyén ember életében az örök a kiindulópont: az Isten szavához, a Jézus Krisztushoz való hűség. Ebből fakad a házasság, a családi élet boldogsága is. „Nem az imádott másik a cél, hanem Isten imádata, hogy ebből a szeretetből tudjunk élni” – válaszolta meg a kérdést.

Isten képmása: férfi és nő
A teremtési rend alapvetése, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára férfinak és nőnek teremtette az embert, a teljesség e kettő összetartozásában van, e világon együtt vagyunk Isten képmása – hangsúlyozta. A Biblia szerint a nő nem árnyéka, másolata, sem pedig a férfit felülmúló teremtés. Egyenrangúak, Isten képmásaiként pedig képesek a párbeszédre, a kapcsolódásra Istennel és egymással is. Az embernek ez a kétirányú kapcsolódása nem játszható ki egymás ellen, nem lehet Istent szeretni és az embertársat gyűlölni, mint ahogy egymást szeretni is igazán akkor tudjuk, ha Isten szeretetét megtapasztaltuk – emlékeztetett.

Isten az első
Ha az ember önmagát vagy a másik embert Isten elé helyezi, akkor megbontja a teremtési rendet. „Ha az ember isteníti magát, minden relatívvá válik, eltűnik az abszolút, amihez viszonyulhatna. A házasságra ráfoghatjuk, hogy az korhoz kötött intézmény, még az a konszenzus is esetleges, hogy mit tekintünk házasságnak és mit nem. Innen már csak egy lépés újraírni a Tízparancsolatot. Azt ugyan sokan elfogadják, mint az emberi együttélés alaptörvényét, de általában csak az ember-ember kapcsolatra vonatkozó második táblára hivatkoznak. Pedig az Úr általi teremtettségünk és megszabadítottságunk nélkül értelmezhetetlenek az etikai parancsolatok.”

Egység a különbözőségben
Férfi és nő különbözik, de egységre és partnerségre képes. Ez a partnerség jó neki, hiszen ahogy a teremtés könyvében olvassuk: nem jó az embernek egyedül lenni, Isten ezért alkotott neki hozzáillő segítőtársat – fejtegette a püspök. „Az egyenlőség nem jelent egyformaságot, és bár a szerepek változhatnak, mert azok a változékony világhoz tartoznak, a férfi és női önazonosság nem cserélhető fel.”

Lesznek ketten egy testté
Tapasztalataink szerint házasságkötéskor a nő hagyja el a szülői házat, a Biblia mégis arról ír, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és lesznek ketten egy testté. „Nemet kell mondani arra, ami addig volt, relatívvá kell tenni minden más kapcsolatot, vagyis az egy igenhez két nem kell, így tudunk kiteljesedni a házasságban” – magyarázta az egyházvezető. A családokra leselkedő egyik legnagyobb veszély a korszellemben gyökerezik, vélte. „Azonnal megkaphatjuk, amit akarunk, és folyamatosan vágyunk valami újra, ami a következő nap már réginek bizonyul. Nem csoda, hogy ez a szemlélet, életstílus a párkapcsolatainkra is hatással van. Ha minden leselejtezhető, nemcsak a párom lesz eldobható, hanem én is. A biztonság helyét átveszik a bizonytalanság, a pillanatnyi örömök és élvezetek, az önvád és az önigazolás.”

Ismerte a feleségét
A házasság lényegét, az egymásra találást úgy fejezi ki a Károli-biblia, hogy ismeré Ádám az ő feleségét, Évát, ebből a találkozásból született meg a gyermekük, ami által Isten társaivá váltak a teremtésben. „A keresztyén élet belső titka a hármas ismeret: az ember megismeri Istent, saját magát és a másikat. Ennek a háromnak az egymásra vonatkoztatásában van a keresztyén házasság titka. Akik ezt már kipróbálták, boldog örömmel tudnak beszámolni arról, hogy mit is jelent Istenben egymásra ismerni, és egymásban fölismerni Isten szeretetét. Olyan intimitás ez, amelynek a mélysége és magassága kizárja az egymás iránti erőszakot, a másik méltóságának a megsértését.”

Bőség és isteni rend
Ó- és újszövetségi Igék felidézésével foglalta össze a házasságról szóló bibliai tanítást Steinbach József református püspök. Mint mondta, Isten a rend Istene, amikor a világot teremtette, a káoszból rendet teremtett. „Isten az embert belehelyezte az Ő teremtési rendjébe, és azt akarta, hogy bőségben és boldogan éljen ebben a világban. Ennek azonban alapfeltétele, hogy az ember az isteni rendhez tartsa magát, ahhoz igazodjon.”

Mi a házasság?
A püspök a Teremtés könyve alapján úgy definiálta a házasságot, mint ami egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, amelyet az Isten mindenre elégséges áldása kísér. „Megbecsülik egymást és a lakott földet azért, hogy az életet védjék, üdvösségesen kiteljesítsék, és átéljék azt a csodát is, hogy jó élni, megtapasztalni az élet teljességét, a boldogságot. Ez egyedül az Istentől rendelt házassági és családi életrendben valósulhat meg.”

Szétválaszthatatlanok
A püspök beszélt arról is, hogy Isten adhat hozzáillő segítőtársat mindenkinek, aki imádságos szívvel tőle elkéri és tudatosan keresi azt. „Férfi és nő egy testté lesznek – szétválaszthatatlanok, mint az egymásba ömlő folyó vízcseppjei, miután egyesültek.”

Egyházi tanítás a szexualitásról
Nő és férfi testi szerelmének szépségéről szól az Énekek éneke, az a bibliai könyv, amelyet sokáig metaforikusan mertek csak értelmezni, mint ami Isten az Ő egyháza iránti szerelméről szól. „Férfi és nő szerelme a házasság medrében mindenestül Isten ajándéka. Ez is fontos feltétele a működő házasságnak, vagyis nem bűn. Az egyház még mindig adós azzal, hogy az Istennek kedves szexualitást teológiailag kidolgozza, pedig ez a fiatalok megszólításában is fontos lenne.”

Válás és újrakezdés
Jézus Krisztus szólt a válásról is, amelyről kijelentette, hogy nem ez Isten eredeti akarata – tette hozzá a püspök. „Ha valaki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörő – mondja Jézus, és a mércéje ennél is keményebb, hiszen bibliatudósok szerint a paráznaság esetét kivéve félmondatot a tanítványi kör tehette hozzá szavaihoz. Megalázkodik bennünk a lélek, hiszen ebből is láthatjuk, hogy a működő házasság kegyelmi állapot. Ugyanakkor, ha ezt meghalljuk, akkor ragyog föl igazán az evangélium, hiszen Jézus Krisztus éppen azért jött a világra, hogy az emberi bűn, nyomorúság számára segítséget, megváltást adjon. Nincs olyan mélység, amelyből ne lenne kiút.”

Az egyházvezető kitért arra is, hogy a megromlott házasságért lehet és kell is tenni, ám „bizonyos végletes helyzetekben adatik újrakezdés”, de az új házasságot már csakis hitben, az isteni rendnek megfelelően szabad felépíteni – hangsúlyozta. „Jézus Krisztus hangsúlyozza a kegyelem lehetőségét, de épp ez húzza alá az isteni teremtési rendet: a házasság férfi és nő örökkévaló szövetsége.”

Mellérendeltség a házasságban
A püspök végül az Efézusi levél 5. fejezetét idézte, amely a házastársi kapcsolatról szól: a férfi a feje a feleségének, és ahogy a férfiak engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek. A férfiak pedig szeressék a feleségüket, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. „A házastársi szerepek fontosságát hangsúlyozza ez az igeszakasz. A fej szolgálatot és felelősséget jelent a Bibliában, a férfi a család papja. A nő mellette biztosítja azt a fészekmeleget, intimitást, érzelmi erőforrást, amit csak ő képes adni. Mi, férfiak, a nők nélkül elveszettek lennénk. Ebben az igeszakaszban tehát nem hierarchiáról van szó, hanem arról, hogy Isten teremtési rendjében minden a helyére kerüljön. Mert ha ez felborul, újból kialakul a káosz.”

A Párkapcsolati kultúra és demográfia című online konferencia május 28-án, pénteken és május 29-én szombaton is folytatódik. A Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság a demográfiai válság kapcsán a párkapcsolati kultúra, a gender, az abortusz, a családpolitika, a bibliai emberkép és a fiatalok családi életre való felkészítésének témájával is foglalkozik neves hazai és nemzetközi szakemberek bevonásával. A konferencia regisztrációt követően online nyomon követhető. A részletes program itt érhető el. Regisztrálni itt lehet.

Kapcsolódó cikkünk:
Család, ahol jó gyereknek lenni
„A demográfiai válságot emberségesen és hatékonyan nem lehet megoldani a családi élet válságának orvoslása nélkül, hiszen épp ez utóbbi vezetett a népességcsökkenéshez.” Balásházy Imrét, a konferenciát szervező Családtudományi Szövetség alelnökét, az Európai Családtudományi Társaság titkárát kérdeztük.