Főjegyzőt választottak Dunamelléken

Szabó Ferenc mányi lelkipásztort, vértesaljai esperest választották a Dunamelléki Református Egyházkerület új főjegyzőjévé.

Két főjegyzőjelöltre szavazhattak a presbitériumok a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzőválasztásának második fordulójában, amelyre azután került sor, hogy az április 27-ei időközi főjegyzőválasztás nem hozott eredményt. A hatályos egyházi törvény rendelkezései szerint ugyanis a főjegyző megválasztásához a szavazatok 50 százaléka + 1 szavazat szükséges.

A második fordulón már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhatott. A mai határidőig a Választási Bizottsághoz mintegy háromszáz dunamelléki gyülekezetből 284 szavazat érkezett be, ebből 271 volt érvényes. Szabó Ferenc mányi lelkipásztor 162 szavazattal a voksok 60 százalékát gyűjtötte be. Somogyi Péter fasori lelkészre a szavazók 40 százaléka adta le voksát, ez 109 szavazatot jelent.

A választásokat Hegedűs Béla főjegyző, bács–kiskunsági esperes halála miatt írták ki. Szabó Ferenc beiktatására a későbbiekben kerül sor, miután az őszi egyházkerületi közgyűlés jóváhagyta a választást.

Szabó Ferenc korábban így fogalmazott jelölti bemutatkozójában:

„Reális helyzetértékelésre van szükség ahhoz, hogy lássuk, hol tartunk, és hová szeretnénk eljutni. Több mint 2 éve választottak meg a Vértesaljai Református Egyházmegye esperesévé, és 13 éve szolgálok Mányon. Fontosnak tartom a valódi közös szolgálatot, a testvéri és partneri viszonyt a lelkész és a presbiter között. Az egyházkerületi szolgálatban fontosnak tartom a csapatmunkát, az együttműködést, és a konszenzus kialakítását. Szeretnénk egyházi közbeszédet kezdeményezni az gyülekezeti és missziói formákról és lehetőségekről, a presbiteri és munkatársi feladatokról, a lelkészi egzisztenciáról, az életpályamodell kialakításáról, a szórványkérdésről és a támogatásra szoruló gyülekezetekről. Kitartóan keresem a módját, hogyan tudom ösztönözni, segíteni és védeni a lelkészeket a megfáradástól, kiégéstől. Fontosnak tartom, hogy a főjegyző támogassa, egyes esetekben pedig tehermentesítse a püspököt. Ez év elejétől, mint az egyházkerületi gazdasági bizottságának elnöke veszek részt a gazdálkodás tervezésében és végrehajtásában. Bicskén nőttem fel, innen indultam a Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnáziumba és a budapesti teológiára. Feleségem, Adrienn magyar- és vallástanár végzettséggel a gyermeknevelés mellett aktívan részt vesz a gyülekezeti hitoktatásban és együtt dolgozunk az esperesi hivatalban is. Három gyermekünkkel boldog családi életet élünk.”

A Szabó Ferenccel készült korábbi interjúnkat Isten zöldmezős beruházása címmel itt olvashatják.

Kép: Füle Tamás