Hitelesség, egység, alkalmasság

Testvéri és munkatársi egységről, hatékonyabb szervezeti működésről és a püspökszentelő istentiszteletről is szó esett a dunamelléki Egyházkerületi Tanács 2021. február 24-ei tanácskozásán. A testület elfogadta az egyházkerület idei költségvetését is.

Hitelesség, egység, alkalmasság
A hitelesség és az egység fontosságáról beszélt Balog Zoltán dunamelléki püspök, az MRE Zsinatának nemrégiben megválasztott lelkészi elnöke a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban tartott dunamelléki egyházkerületi tanácsülésen. Az egyházvezető úgy fogalmazott: „Minden, amit teszünk, azt a célt szolgálja, hogy alkalmasak legyünk a szolgálatra. A hitelesség és az alkalmasság együtt jár.”

Püspöki beszámolójában visszautalt a dunamelléki püspökválasztás folyamatára és a zsinati tisztújításra is. Mint mondta, azokat a megmerevedett frontokat, amelyek az egyházkerület életét az elmúlt évtizedekben jellemezték, együttesen sikerült meghaladni már a püspökválasztás folyamatában. „Sokan érdekeltek voltak abban az egyházon kívülről, hogy zavart hozzanak a választásba, büszke vagyok arra, hogy mi ezt a hatást sem egyházkerületi, sem országos szinten nem engedtük érvényesülni. Püspökjelölttársam, Balla Péter professzor és támogatói hozzáállása segített abban, hogy nemcsak megőriztük a békességünket, hanem meg is erősítettük azt.” Az egység kifejeződése az is, hogy az újonnan megválasztott zsinati elnökségben mind a négy egyházkerület képviselője jelen van – tette hozzá. A püspök kitért arra is, hogy az esperesek megvizsgálják azokat a körülményeket, amelyek miatt némely gyülekezetek nem vettek részt az egyházkerületi tisztújító folyamatban, és a mulasztást testvéri módon szankcionálják.

Hatékonyabb működés
Az egyházkerület jövőbeni munkájáról szólva Balog Zoltán elmondta: szeretné, ha a testület tagjai az egyházigazgatás és -kormányzás munkájára másodlagos tevékenységként tekintenének, hiszen az elsődleges az, ami a dunamelléki gyülekezetekben, iskolákban, szociális intézményekben folyik. Az egyház missziójának hatékonyabb támogatása érdekében az egyházkerület intézményrendszerének fenntartásáért és fejlesztésért felelős szervezetet három részre osztották. A gyülekezetek és a lelkipásztorok adminisztrációs ügyeivel foglalkozó püspöki hivatalt továbbra is Kardos Ábel püspöki titkár vezeti, akit a következő Egyházkerületi Közgyűlésen püspöki tanácsosként erősítenek meg. Az egyházkerületi intézményeket technikai, műszaki és jogi értelemben működtető-fenntartó szervezetért Bor Imre presbiteri főjegyző felel, míg a nagy egyházkerületi beruházásokat és az újabb gyülekezeti pályázatok menedzselését végző kerületi pályázati csoport munkáját Veres Sándor főgondnok koordinálja.

A közösség áldása
A tanácsülésen szó esett arról is, hogy a jövőben gyakrabban kerül sor esperesi értekezletekre, és újra összehívják az esperes-gondnoki értekezleteket is.
Balog Zoltán püspök elmondta: megkezdte a gyülekezetlátogatási programot, és amint a járványhelyzet engedi, egyre több dunamelléki közösséghez ellátogat majd. Felvázolta azt a vezetőségi szándékot is, hogy megerősítsék az egyházkerület és a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara közötti kapcsolatot, ezzel párhuzamosan a lelkészképzés reformja is fontos feladata lesz a következő hatéves ciklusnak – fogalmazott. Végül szólt a 2021. április 5-ei püspökszentelésről is, amelyet a nagykőrösi református templomban tartanak majd. Mint mondta, szeretné, ha az egyházkerület munkatársai és minden gyülekezetből legalább két ember részt tudna venni az ünnepi alkalmon. „Együttes áldással indulni a szolgálatnak semmi mással nem helyettesíthető. Azért is halasztottuk el az ünnepi istentiszteletet, hogy minél többen részesülhessünk a közösség áldásából” – fogalmazott.

A missziót érdemes támogatni
Az Egyházkerületi Tanács ezt követően áttekintette és elfogadta a kerületi költségvetést. A dunamelléki püspök elmondta: mivel idén a 2019-es személyi jövedelemadókból származó bevétel nagyobb, az egyházkerület próbál tartalékolni, hiszen jövőre a 2020-as, járvány sújtotta év csökkent bevételeivel kell számolnia. Ez utóbbit a kerületi konferenciatelepek is megérezték, a kieső bevételek mérséklésén még dolgoznak. A misszió ügyét azonban kiemelten fontosnak tartja a kerület vezetése, ezért az egyházmegyék missziói támogatását 100 százalékkal megemelték. A támogatott közösségek közé felvették a dunaföldvári, az érd-fenyves-parkvárosi és az aszódi református gyülekezeteket. A kormány által megduplázott kistérségi támogatás összegét a lelkészi jövedelmek kiegészítésére fordítják, különös tekintettel a missziós lelkészi feladatokat végző szolgálattevőkre. Az egyházkerület ingatlanalapot is létrehozott, amelybe egyelőre 70 millió forint került.

Egyházkerületi Tanácsülés - 2021. február 24.