Imádság a járvány áldozataiért

Közös imádságra és a járvány áldozatairól való megemlékezésre hívják a híveket a keresztyén egyházak. Emlékeztessenek a templomi harangok az elhunytakra és a járvány okozta veszteségekre június 6-án, vasárnap.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Elnöksége a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával egyetértésben arra kéri az egyházakat és híveiket, hogy 2021. június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Erre az alkalomra Balog Zoltán nemrégiben felszentelt dunamelléki püspök, a református Zsinat lelkészi elnöke írt imádságot – az egyházak vezetői arra kérnek, hogy a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten minden templomban e szavakkal imádkozzanak. Így a magyar keresztyénség egy szívvel, egy lélekkel folyamodhat Istenhez.

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget! Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak.

Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik.

Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban.

Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet.

Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat, és segíteni tudjunk nekik.

Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni.

Áldd meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál.

Jézus Krisztus, a Te Fiad által.

Ámen.