Jelölések lelkészi főjegyzői tisztségre

A Dunamelléki Református Egyházkerületben a megüresedett lelkészi főjegyzői tisztségre elkezdődtek a jelölések az egyházmegyékben.

2017. február 21-én a Budapest-Déli Református Egyházmegye közgyűlése két jelöltet állított a főjegyzői tisztre: Illés Dávid budapest-déli esperest, és Szabó Ferenc vértesaljai esperest.

 

Kovács Gergely
jegyző,  Budapest-Déli Református Egyházmegye