Kettős céllal az óvodásokért

Új épületszárnnyal bővült a Szentendrei Református Óvoda. A bővítésnek köszönhetően szeptember 1-től gyógypedagógiai csoport indul, így az óvoda országos viszonylatban is különleges, kettős funkciójú intézménnyé válik.

Ahogy az óvoda vezetője, Dobrik-Lupták Sára az augusztus 30-i átadó ünnepségen fogalmazott, létjogosultsága van az intézménybe integrálódó gyógypedagógiai csoportnak, hiszen az óvodások minél kisebb korban találkoznak a fogyatékossággal, annál inkább lehet természetes számukra az elfogadás és válhat idegenné az előítéletesség.

Az imádat és szolgálat helye
Mindig kérdés, mi az egyház feladata, mit nevezünk feltétlenül szükségesnek és elhanyagolhatónak. A feladatok között nem mindig látjuk meg az egymással szervesen összefüggőket, van, amikor a szolgálatot luxusnak ítéljük – fejtette ki Balog Zoltán püspök a Márk evangéliuma 14, 3-9. alapján. A felolvasott szakaszban Jézus megkenetéséről olvashatunk, amely az Isten-imádat és az emberekért való szolgálat összefüggéseit tárja elénk.


„Istent imádni nem mindig látványos, nem olyan feltűnő, mint az épületeink, intézményeink. A bővült óvoda az imádat és a szolgálat, a hitélet és a közért vállalt feladatok közös helyszíne. Akkor lesz áldás a megújult intézményen, ha a valódi szolgálatot, Jézus szeretetének továbbadását végzi – minden más ez után következhet. Református, keresztyén nevelésünknek akkor van értelme, ha Krisztust szolgáljuk, ha az Isten szeretetéről teszünk bizonyságot. Ez az, amit a szakmai feltételeken túl csak mi adhatunk a világnak.”

Hogy szeretetet, összetartást tanuljanak
Harmathy András lelkipásztor az óvoda bővítésének történetét ismertette. A 104 fős intézmény mindig is törekedett a gyermekek befogadására, testi, lelki és hitbeli fejlődésére, azonban egy konkrét eset arra hívta fel a vezetőség figyelmét, hogy az óvodának gyógypedagógiai funkciót is el kellene látnia. A szentendrei reformátusok ekkor indultak el azon az úton, amely csodás fordulatokról tanúskodik.

„Összetörtünk, mert nem tudtunk valódi segítséget adni annak, akinek igazán szüksége lett volna rá, azt kérdeztük, mit mond a szeretet Istene ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben. Ekkor indult el az Országos Óvoda Program, és bár félve, de gyülekezetünk is benyújtotta a pályázatot. Isten folyamatosan nyitotta ki előttünk az ajtókat, óvodavezetőt találtunk az egyik evangélikus presbiter személyében, a szomszédok a mi intézményünknek adták el telküket, tervezőt, projektvezetőt is találtunk – hosszasan lehetne sorolni, milyen áldásokkal lettünk gazdagabbak. Intézményünk nem azért bővült, hogy nagyobbak legyünk¸ hanem hogy szeretetet, összetartást tanuljunk, hogy ne kérkedjünk, hanem alázattal szolgáljunk.”

Az Országos Óvoda Program a Magyarországi Református Egyház 2018-ban indult programja, amely 35 milliárd forintos állami támogatásból, a Bethlen Gábor Alapkezelő közreműködésével megvalósuló építési és felújítási projekt. A program által 33 településen új óvoda épül, 17 helyszínen már meglévő épület felújítását, korszerűsítését végzik el, hogy a gyermekek és a pedagógusok az óvodai nevelést jól szolgáló környezetben tölthessék mindennapjaikat.  A 66 óvodafejlesztés által 354 új munkahely jön létre, óvodapedagógus munkakörben legalább 150 szakember számára nyílik munkalehetőség.
A program a Dunamelléki Református Egyházkerületben 23 intézményt, összesen 2140 férőhelyet érint. Az újonnan épülő óvodákban a játszóudvarok akadálymentes használatra is alkalmasak lesznek, és különböző mozgáskoordinációt fejlesztő játszóeszközöket is telepítenek az intézményekbe. Az Óvodafejlesztési Projektiroda minden fejlesztési helyszínen külön tervezési és kivitelezési beszerzési eljárást folytat le a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével.

Református óvoda, modern körülmények
Szentendre jövője nem képzelhető el fiatal, boldog családok és a gyermekeknek nyújtott megfelelő oktatási lehetőségek nélkül – fogalmazott köszöntőjében Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár. Az óvodabővítés több mint 300 millió forintból valósult meg, amely a különféle helyszínek - fejlesztőszobák, szolgálati lakások, egyéb helyiségek - építésén túl a szakmai és működési feltételek bővítését is biztosította.

„A Magyarországi Református Egyház az óvodai nevelésben is jelentős, felelősségteljes feladatot vállal, ebben nyújt segítséget az Országos Óvoda Program. A szentendrei reformátusok felismerték, hogy az egész életre alapot adó keresztyén neveléshez méltó, modern körülményekre is szükség van. A most átadott épületszárny biztosítja ezeket a feltételeket, az intézmény hazánk, az itt élő családok és Szentendre jövőjének alakulásában is releváns szerepet játszhat majd.”

Ahol egymást gazdagítják
Fülöp Zsolt polgármester, a református gyülekezet presbitere köszöntőjében elmondta, Szentendre életében soha nem volt kérdéses a városi vezetés és a keresztyén gyülekezetek együttműködése. „Minden felekezet szerves, gazdagító és nélkülözhetetlen részét jelenti Szentendrének – ahogy az óvoda új szárnya is bővíti, gazdagítja az intézményt. Az új épületrész megépülése előtt a helyiek Vácra vagy Budapestre kényszerültek utazni óvodai gyógypedagógiai ellátásért, ezért köszönöm gyülekezetünknek, hogy elindult a bővítés útján, hogy fontos és nemes szolgálatot vállalt magára a városért.”

A gyülekezet gondnoka, Szalai Zsolt köszöntését Harmathy András olvasta fel, majd Dobrik-Lupták Sára óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Mint fogalmazott, különösen ritka, hogy egy óvoda az általános funkciók mellett gyógypedagógiai feladatokat is ellát.

„A bővítéssel nem szokványos útra léptünk, és az ilyen elindulás ilyesztő lehet számunkra. Isten gyakran nem a megszokott, biztonságos útra hív el, azt kéri, nézzünk szembe az ismeretlennel. Intézményünk által, remélem, sok családnak nyújtunk új alternatívát, biztosítva a biztos szakmai alapokon nyugvó óvodai nevelést, és megélve a befogadó óvodai és gyülekezeti közösséget. Olyan óvodává kell válnunk, ahol mindannyian alkalmazkodni tudunk a másikhoz, ahol egészségesek és fogyatékosok egymástól tanulhatnak.”

Az ünnepség végén ajándékkal köszöntötték a bővítési projekt megvalósításában szerepet játszókat. Az ünnepélyes átadó szeretetvendégséggel, az óvoda bejárásával és az építkezés mozzanatait megörökítő fotókiállítás megtekintésével végződött.

Óvoda avatás Szentendrén