Külön kelyhes úrvacsora és nyári táborok

Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartásáról is határozott.

Úrvacsora pünkösdkor
Az elnökségi tanács május 27-i ülésén azzal fordult a gyülekezetekhez, hogy „a járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel a gyülekezetek a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartsanak.”

Ahol ez nem lehetséges, ott kérik, hogy kövessék a debreceni református nagytemplomból közvetített pünkösdi istentisztelet útmutatásait, és a húsvétkor már gyakorolt „online vezetésű” úrvacsorát vegyék otthonaikban. A debreceni nagytemplomból május 31-én, pünkösd vasárnap délelőtt 11 órakor felvételről istentiszteletet közvetít a Duna Televízió.

Nyári táborok
Magyarország Kormánya 215/2020. (V. 20.) rendelete értelmében „2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközis és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatók”. Erre tekintettel az egyház elnökségi tanácsa úgy határozott, hogy a hatósági szabályozások figyelembe vételével az egyházi nyári táborok is megtarthatók, azonban a vírushelyzet miatt – esetleg – elmaradó táborokért az anyagi felelősséget a szervezők viselik.
 

Kommunikációs Szolgálat

Kép: kalandokesalmok.hu