Nem tanítani, hanem hirdetni

Az evangélium az az alap, amelyet hirdetni kell, hogy pengeélesen lakozzon a szívünkben, hogy ne tévesszünk célt, hanem ébredést eredményezzen. Fűtő Róbert gondolatai.

„Megtiszteltetés, hogy az evangéliumról beszélhetek veletek, hiszen nincs fontosabb az evangéliumnál” – kezdte az idei Ifivezető Képzésen (IVK) tartott előadását Fűtő Róbert, a Sarokkő Gyülekezet lelkésze. De mi is voltaképpen az evangélium? – tette fel a kérdést hallgatóságának, majd meg is válaszolta: az evangélium jó hír, a jó hír pedig nem más, mint minden, amit Isten tett értünk Jézus Krisztusban. „Az a feladatom, hogy hirdessem nektek az evangéliumot. Nem tanítani, hanem hirdetni szeretném.”

Az előadó szerint az, amit az evangéliumról gondolunk, a legfontosabbat árulja el rólunk. „Amit az evangéliumról hiszel, az teljes mértékben meghatározza egész életedet, ezért, ha nem jól gondolkodsz róla, annak súlyos következményei lehetnek. Olyan ez, mint egy űrrakéta, amely, ha kicsit is ferdén van beállítva, akkor akár többezer kilométerrel is eltévesztheti az eredeti célját. Így van ez a mi életünkkel is. Tim Keller presbiteriánus lelkész azt mondja, nekünk pengeélesen kell látnunk az evangéliumot. Csak ekkor eredményezhet életünkben lelki megújulást, ébredést.”Az evangélium áldásai
A Biblia úgy beszél az Istennel való személyes kapcsolatunkról, hogy az szövetségi kapcsolat az Atyaistennel – folytatta a lelkipásztor. „Jézus Krisztus az, aki összehozott minket az Istennel, ő a közbenjárónk.” Ennek kapcsán szerinte öt pontot érdemes kiemelni arról, hogy melyek is pontosan az evangélium áldásai.

Az első: Jézus Krisztus helyettes áldozata miatt Isten megbocsátotta bűneinket (kapcsolódó igeszakasz: Máté evangéliuma 26. fejezet, 27-28. vers).
Ahogyan a páskabárány vére megóvta a zsidókat Egyiptomban, úgy Jézus Krisztus vére is óv minket, mert magára vette a bűneinket. „Ő engesztelte ki Isten igazságos haragját. Bűneink miatt mindannyian Isten adósai voltunk, de Jézus jött, és kifizette az adósságainkat. Az Ő szenvedésében látjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, és ugyanakkor azt is, hogy Isten mennyire súlyosnak látja bűneinket.” Jézus Krisztus betartotta a szövetség feltételeit, és így kiérdemelte a szövetség áldását.

A második: Jézus Krisztus tökéletes életével Isten beszámította nekünk Jézus Krisztus igazságát (kapcsolódó igeszakasz: Pál második levele a korinthusiakhoz, 5. fejezet, 21. vers).
Ez nagy csere életünkben. „Az adósságos hasonlatnál maradva: Jézus Krisztus nemcsak kifizette a tartozásunkat, de úgymond fel is töltötte a bankszámlánkat, azaz megáldott minket. Jézus Krisztusban most mind gazdagok vagyunk.”

A harmadik: Isten a mi Atyánk, és mi lettünk Isten gyermekei (kapcsolódó igeszakasz: Pál levele a rómaiakhoz, 8. fejezet, 15. vers).
„Személyes szeretetkapcsolatba kerültem Istennel, aki most az Atyám. Isten családjához tartozom, a keresztyének az én testvéreim. Milyen kiváltság ez! Ez az én identitásom ebben a gonosz világban. Isten mint az én Atyám figyel rám, gondoskodik rólam, bármikor mehetek hozzá.”

A negyedik: Jézus legyőzte Isten ellenségét; szabadok vagyunk, Isten országának polgárai (kapcsolódó igeszakasz: Pál levele az efezusiakhoz, 2. fejezet, 1-2. vers).
Jézus a szabadítónk. „Most szabad vagyok másokat szeretni, most szabad vagyok másokat szolgálni, szabad vagyok az Istenhez menni.”

Az ötödik: Új szívet kaptunk, a Szentlélek most bennünk lakozik (kapcsolódó igeszakasz: Pál levele a rómaiakhoz, 8. fejezet 9. és 14. vers).
Új vágyaink vannak, nem olyanok vagyunk, mint régebben. Kapcsolatban akarunk élni az Istennel. „Én huszonkét éves korom előtt nem is érdeklődtem Isten iránt, akkor azonban Isten megszólított, belém költözött a Szentlélek és mindent megértettem.”

Hogy tévesszünk célt
Az evangélium öt áldásának ismertetése után Fűtő Róbert ismét kiemelte, hogy nem tanítani szeretne, hanem hirdetni mindazt, ami a legfontosabb, és emlékeztetni szeretne mindenkit az Istennel való kapcsolatunkra. „Feltételezem, hogy nem sok újat mondtam nektek, mert a legtöbben tudjátok mindezt” – fogalmazott, hozzátéve: ez az alap, amit hirdetni kell, hogy az evangélium pengeélesen lakozzon a szívünkben és ébredést eredményezzen.Fűtő Róbert ezután három fontos dolgot nyomatékosított, hozzátéve: ha ezt a hármat csak egy picit is elferdítenénk, akkor az a rakéta nem fogja elérni a célját. Az általa kiemelt három gondolat közül az első az volt, hogy az evangélium mindig hitre való felszólítás. A második az, hogy a jó evangélium mindig hoz gyümölcsöt az életünkben. A harmadik pedig egy felszólítás arra, hogy ne essünk kétségbe, amikor látjuk a bűneinket.

Az evangélium mindig hitre való felszólítás
„Hit által vagyunk igazak. Hit által Isten megbocsátotta a bűneinket. Hit által az Isten gyermekei vagyunk. Hit által a Szentlélek lakozik bennünk. Hit által szabadok vagyunk” – fejtette ki az előadó az első gondolatot. „A Biblia mindig bátorít minket, hogy ebben bízhatunk. Higgyünk benne! És adjunk mindezért hálát Istennek!” Hozzátette: bármennyire is fontos a hit szerepe az életünkben, ne kapjon ez olyan hangsúlyt, mintha a hitünk minőségén múlna minden. Sokszor hallani olyan óhajokat, hogy „bárcsak teljes szívvel tudnék hinni!” vagy „bárcsak teljes valómban tudnék bízni!”, mintha csak ezen múlna, hogy biztos jó legyen minden az életünkben. „Ez nem más, mint hit a hitben, ami félrevisz!”

A jó evangélium mindig hoz gyümölcsöt az életünkben
A megújult szívben új vágyak születnek, amelyeknek mindig lesznek következményei az életünkben. „Pál apostol a galatákhoz írt levélben a lélek gyümölcseiről beszél. Az igaz hit ugyanis sosincs egyedül, mert gyümölcsöket hoz. De mi van akkor, ha egy hívőn nem látod a gyümölcsöket? Ne mondj neki olyasmit, hogy többet járjon el a gyülekezeti alkalmakra! Hiába szólítod fel őt a törvénnyel, a törvény nem működik, legfeljebb motivál. Ne ess a törvényeskedés hibájába csak azért, mert szabadosságot vélsz látni a másik életében!” Jakab levele emlékeztet minket ennek a helyzetnek a másik oldalára: ha nincs valódi jócselekedet az életedben, akkor halott a hited. „Azért nincs gyümölcse a hitednek, mert nincs igazi, élő hit az életedben. Tehát kerüljük el mind a törvényeskedést, mind a szabadosságot!”

Ne ess kétségbe, amikor látod a bűneidet!
Fűtő Róbert szerint a leggyorsabb módja annak, hogy a „rakétánk” félremenjen, ha felcseréjük a megszentelődést a megigazulással. Ez azt jelenti, hogy a saját cselekedeteink alapján kezdünk visszanyúlni Istenhez, és nem pedig Jézus tettei alapján. „Tegyük fel, hogy Isten trónja előtt állunk, a golgotai kereszt pedig ott áll előttünk! Tekintsünk a ruháimra úgy, mintha azok a bűneim lennének, amelyek lehúznának, nyomasztanának engem! Szeretnék megszabadulni tőlük, leteszem a golgotai kereszt tövébe őket. Ettől megkönnyebbülök, de milyen állapotban vagyok ezután? Meztelen vagyok, és ez nem jó érzés. Jézus nem állt meg a keresztnél, hanem feltámadt, és eljön hozzám, hogy betakarjon fehér, tiszta ruhával.”

Aki szerint újra bekoszolható ez a „tiszta ruha”, az felcserélte a megszentelődést a megigazulással. „A Biblia azt mondja, hogy amit Krisztus tett értünk, attól igazakká lettünk, és ez objektív igazság. Amit Krisztus tett értem, azon nem lehet változtatni. Megtisztulásunk új státusz, Krisztus igazsága ugyanis miénk hit által. Legközelebb, ha látod a bűnödet és undorodsz tőle, ne úgy menj Isten elé, mint bíróhoz, önostorozva! Ne is kerüld el őt emiatt, mintha nem akarnál ezzel foglakozni. Ha ilyenkor nem bíróhoz, hanem a te mennyei Atyádhoz mész, mondhatod neki, hogy döfje pengeéles dárdáját a bűnödbe, az óemberedbe. Ez azt jelenti, hogy újra és újra emlékeztesd magadat az evangéliumra! Köszönd meg az Atyának, hogy a gyermeke vagy, hogy Jézus Krisztus szabaddá tett!”


Az Ifivezető Képzés (IVK) főelőadásai visszanézhetőek az Ifjúságépítők YouTube-csatornáján.


Barna Bálint
Képek: Ifjúságépítők YouTube, pexels.com