Nyitottan és tiszta szívvel

Beiktatták hivatalába Pálinkás Gyula és Pálinkásné Balogi Beáta szabadszállási lelkipásztorokat szeptember 11-én, szombaton.

Tartsd nyitva az életed!
„Az igazi szabadság az, amikor fölismerjük Isten akaratát az életünkben – ekkor kezdjük el élni a saját életünket” – mondta igehirdetésében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Pál apostol galatákhoz írt levelének első verseiből kiindulva arról beszélt, hogy az elhívást Jézus Krisztus adja, és az emberektől kapott elhívás ezt egészíti ki. „Felelősségünk az elvégzendő feladatok mellett abban áll, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy annyira tudjuk a dolgunkat. Imádkozva és dolgozva – a sorrend fontos, hogy a belső tartalom az legyen, amit az Úr rendelt. Az elhívás terhét így viselni gyönyörűséges iga, amely rajta tart az úton, amelyen járnunk kell.”

Elhívásunk forrása az önmagát váltságul adó Jézus Krisztus – hangsúlyozta. „Minden kegyelemből van, ami azt jelenti, hogy úgy élsz, hogy nem emberi biztosítékokban bízol. Jó, ha ezek megvannak, de ha túl erősek, bezárjuk az ablakot, ami a menny felé nyitna, és az ajtót, amin be tud lépni Isten akarata az életünkbe. Amikor Pál azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, akkor azt mondja: tartsd nyitva az életed Isten akarata felé, mert az megtart.”

A püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy Isten akaratát nemcsak egyénként, de közösségként is érdemes keresni. „Egyházkerületként együtt is megkérdezhetnénk Istentől, mire kaptuk az elkövetkező egy, két, három évet. Ha szolgatársakként állunk egymás mellett, abból több áldás is fakad.”

Az egyik legnépesebb gyülekezet
Pálinkás Gyulát és Pálinkásné Balogi Beátát Bán Béla bács-kiskunsági esperes iktatta be a szabadszállási lelkészi szolgálatba, egyúttal átnyújtotta nekik a gyülekezet pecsétjét és a templom kulcsát. Ezután a jelenlévő palástos lelkipásztorok kértek igei áldást a beiktatott lelkészekre. A nyilvános presbiteri gyűlést Szőke Imre egyházmegyei gondnok nyitotta meg. A lelkész házaspárt Darabos József polgármester, Salacz László országgyűlési képviselő, valamint Holczmann Mihály, a gyülekezet gondnoka köszöntötték.

A gondnok kérdésünkre elmondta: Szabadszállás régi, templomépítő református gyülekezet. „Az 1700-as években épült meg a templom. A kétharmadrészt reformátusokból álló településen jelenleg is közel hétszáz gyülekezeti tagunk van. Az istentiszteleteken átlagosan nyolcvan-száz fő vesz részt, a nagy ünnepeken két-háromszázan is vagyunk, hála Istennek. Az utánpótlás is szépen alakul, több mint száz hittanos gyermekünk van, óvodás kortól az általános iskola nyolcadik osztályáig. Évente 18-20 fiatal konfirmál a gyülekezetben. Az egyházmegye három legnépesebb gyülekezetének egyike a miénk. Ezért is szerettünk volna egy házaspárt meghívni a lelkészi szolgálatra, hiszen korábban is csaknem három évtizeden keresztül egy lelkész házaspár szolgált nálunk. Hála Istennek, most így is alakult.”

„Az Úr jobban tudja”
A most beiktatott Pálinkás-házaspár 2020 szeptemberétől szolgál Szabadszálláson, Máté Sándor és Máté Sándorné Magyar Emese utódjaként. Pálinkásné Balogi Beáta mesébe illőnek nevezte, ahogy korábbi szolgálati helyükről átkerültek ide.

„Még 2019-ben volt egy rádiós istentisztelet az akkori szolgálati helyünkön, Milotán, amihez kapcsolódóan megjelent egy írás rólunk a Reformátusok Lapjában, ez ragadta meg az itteni gondnok urat és a presbitériumot. Megkerestek és elhívtak minket egy vendégszolgálatra. Mi akkor úgy jöttünk ide, hogy kirándulunk egy jót és hazamegyünk. Nem akartuk elhagyni az otthonunkat, a szatmári egyházmegyét, ahol tizennégy évnyi szolgálattal mögöttünk erősek voltak a gyökereink. Nem akartunk a gyermekeink feje fölött dönteni, úgyhogy eljöttünk együtt egy hétvégére, és aztán megkérdeztük tőlük, hogy el tudnák-e itt képzelni a jövőjüket. A középső gyermekünk azt mondta: anya, simán, nektek sokkal nehezebb lesz. Egy év távlatából már látjuk, hogy igaza lett: családot, otthont, gyülekezetet, emberi kapcsolatokat kellett hátrahagynunk, és nem volt könnyű megélni ezt a változást, a gyermekeink viszont könnyen fel tudták venni az új ritmust. De mi is tudtuk, hogy mennünk kell. Ez nem a mi tervünk volt, valaki másé, és mi engedelmeskedtünk neki – megéreztük, hogy az Úr jobban tudja, hol szeretne látni minket.”

„Leomlanak a falak”
Ezúttal nem színtiszta református vidékre érkeztek, több a vallástalan ember is, a gyülekezet és a település részéről mégis elfogadást és nyitottságot tapasztaltak – tette hozzá. „Azzal riogattak, hogy meg kell küzdeni a kunok befogadásáért. Mi semmi ilyesmit nem tapasztaltunk. A gyülekezet az érkezésünk első pillanatától nagy szeretettel vett körül, ez segített feldolgozni a változást is.”

A lelkész házaspár hamar bele is vetette magát a közösségszervezésbe, amikor csak a járványhelyzet megengedte. A vasárnapi istentiszteleteken és a hétközi bibliaórákon túl családi napot, gyülekezeti kirándulást, napközis tábort szerveztek, és egyházmegyei balatoni hittantáborba vitték a gyerekeket. A Múzeumok Éjszakáján megnyitották a templomot, és a Szeretethídba is bekapcsolódtak. „Sokan járnak gyülekezetbe, és lehet is mozgatni az embereket. A tavalyi év a gyülekezeti alkalmaknak sem kedvezett, reméljük, idén már másképp lesz. Sok ifjúsági alkalommal készülünk, és szeretnénk az énekkart is újraindítani. Lelkészként törekszünk arra, hogy ne legyen ellaposodott a lelkiélet, hanem pörgessük az eseményeket. Tesszük, amit eddig is” – összegezte a lelkész.

Pálinkásné Balogi Beáta elárulta: jól működik a munkamegosztás férje és közte. „Sok mindent együtt csinálunk, a férjem például gitározik, és én tanítom az éneket. A vasárnapi igehirdetéseket megosztjuk, én viszont nem értek a könyveléshez és egyéb gazdasági dolgokhoz, ezeket a férjem viszi. Így több időt tudok szánni a családlátogatásra. Az emberek ki vannak éhezve a jó szóra és a szeretetre. Van, hogy az út szélén is megállunk beszélgetni, ilyenkor megosztjuk az aktuális terheket. Ha nyitottsággal és tiszta szívvel közeledünk mások felé, akkor leomlanak a falak.”

 

Képek: Füle Tamás

Lelkészbeiktatás Szabadszálláson