Őszi evangélizáció Pasaréten, szeptember 22-28.

Igét hirdet: Sípos Aba Álmos

Találkozások a Szenttel 

  „Legyetek szentek, mert én szent vagyok!” (3Mózes 11/44)

  • 22. V         Athéniek                     „Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek…”                    Ap.csel. 18/22-31
  • 23. H         Ézsaiás                        „Jaj nekem!”                                                              Ézsaiás 6/1-8
  • 24. K         Nádáb és Abihu         „A hozzám közel állókon mutatom meg…”              3Mózes 10/1-8
  • 25. Sz        Uzzá                           „Lesújtott rá…”                                                         1Krónika 13/1-14
  • 26. Cs        Jákób                          „Bizonyára az Úr van ezen a helyen…”                    1Mózes 28/10-22
  • 27. P          Saul                            „Ki vagy, Uram?”                                                       Ap.csel. 9/1-9
  • 28. Szo      Rómaiak                     „Szánjátok oda magatokat…”                                   Róma 12/1-2

A Bp-Pasaréti Református Egyházközség hagyományos őszi evangélizációját szeptember utolsó hetében tartjuk minden este 6 órakor, amely vasárnap, szeptember 29-én az istentiszteletek (8 óra és 10 óra) keretében úrvacsorai közösséggel fejeződik be. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!