Tanoda a Túr mentén

„Tanodát működtetni csak együttműködésben lehet” – vallja Krakkó Károly, a Hódos Tanoda szakmai vezetője, aki a közelmúlt kihívásairól, valamint a tanoda történetéről és célkitűzéseiről mesélt nekünk.

A nemrég indult Hódos Tanoda a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodájának egyik legújabb szolgálata, amely harminc gyereknek segít a felzárkózásban. A tanoda Nagyhódoson található, az ország legkeletibb csücskében. Nagyhódos körülbelül 130 fős település. Nincsen saját iskolája, ezért a gyerekek a közeli Méhtelekre járnak át az ottani nyolcosztályos általános iskolába, akárcsak a hasonló helyzetben lévő Kishódosról és Garbolcról. A környéken nem igazán vannak szervezett programlehetőségek gyerekek számára, és komoly kihívást jelentenek az internetellátottság hiányosságai is.

„Ez az ország egyik legszegényebb vidéke, ahol szinte már csak az egyház van jelen” – fogalmazott Krakkó Károly, a Hódos Tanoda szakmai vezetője, aki szívügyének tartja a gyerekek helyzetének javítását. Nagyhódoson született, de tizenhét éve a körülbelül nyolc kilométerre lévő Rozsályban dolgozik főállásban, önkormányzati és alapítványi munkatársként is. Nagyhódossal sem szakította meg a kapcsolatot: szülőfalujában képviselő-testületi tag és alpolgármester, valamint a helyi református gyülekezet presbitere. Portálunknak a közelmúlt kihívásairól, és a tanoda történetéről, célkitűzéseiről mesélt.Helyi kezdeményezésből országos együttműködés
Rozsályban már 2016 óta működik alapítványi fenntartású tanoda, amely nyitott tanodai programok rendezésével mutatkozik be a környéken élő gyerekeknek. „A méhteleki iskolából is kíváncsiak voltak a rozsályi tanoda működésére, és ennek a látogatásnak a hatására fogalmazódott meg a gyerekekben, hogy ők is szeretnének helyi tanodát” – mesélte Krakkó Károly. „Elgondolkodtunk a kérésükön, és végül elhatároztuk, hogy belevágunk a megvalósításába. Ez azonban hosszas előkészítő folyamat volt. Sokat kerestük például az új tanoda helyét. Méhteleken nem volt erre alkalmas ingatlan, az pedig az előírások miatt szóba se jöhetett, hogy az iskolában kapjon helyet.”

A nagyhódosi református gyülekezetnek volt egy kihasználatlan parókiája, amely jó állapotban volt, így végül ez tűnt a legalkalmasabb tanodahelyszínnek. Felmerült persze a kérdés, hogy a gyerekek hogyan fognak eljutni ide, de arra jutottak, hogy a környéken nincsenek igazán nagy távolságok. A települések egymástól 1-2 kilométerre vannak, tehát akár kerékpárral, iskolabusszal vagy a falugondnoki hálózat járműveivel is meg lehet oldani a kérdést. „Nagyhódos határában, Natura 2000-es területen folyik a Túr folyó. A környéken ez a táj a legszebb, ezért a gyerekeknek olyan ez az út, mintha mindennap kirándulnának a természetben. Így kiszakadhatnak egy kicsit a mindennapi közegükből.”A Hódos Tanoda helyi és országos együttműködéseknek köszönhetően valósulhatott meg. „Tanodát működtetni csak együttműködésben lehet” – vallja ennek kapcsán a szakmai vezető. A legnagyobb támogatást a helyi gyülekezettől kapják, de a fenntartó az MRE Diakóniai Irodája, amely az országban tizenhárom tanodát működtet hálózatos együttműködés keretében. „Ettől a hálózattól is rengeteg segítséget kapunk, amiért igen hálásak vagyunk. Ez szakmailag is fantasztikus lehetőségeket jelent számunkra.” Együttműködő partnerük még a helyi önkormányzat, a védőnői és a gyermekvédelmi szolgálat, de más civil szervezetek is támogatják a tanodát.

Indulás rendhagyó körülmények között
Hivatalosan 2021. március elsején nyitották meg a Hódos Tanoda kapuit. Sajnos nem sokkal ezután, március nyolcadikán be is kellett zárniuk a koronavírus-veszély miatt. „A rozsályi tanodának köszönhetően tavalyról volt már tapasztalatom a lezárások alatti működésről, de nagy különbség volt, hogy a 2020-as lezárások alatt nem látogathatták a gyerekek a tanodákat, idén tavasszal viszont ezt megtehették egyénileg és kis létszámú csoportokban is. Ez igazi segítséget jelentett, mert e térségben enélkül nehéz lett volna megoldani a működést. A két középiskolásunknak ez kiemelten fontos volt, de az általános iskolásoknak is kellett a segítség” – magyarázta Krakkó Károly.A régióban kevés helyen van szélessávú internet, és ez a távolléti oktatás során komoly megoldandó feladatot jelentett. Nem mindenhol működött a digitális oktatás, valahol papír alapon kellett kiküldeni a feladatokat. „Nagyhódos ebből a szempontból szerencsés, mert ott a Vízügyi Igazgatóság gátőrházának udvarán van egy adótorony, amely jó minőségű szélessávú internetet biztosít. A Tanoda is ezt használja, de a másik három település nem rendelkezik hasonlóval. A lezárások idején nálunk azok a gyerekek is internethez juthattak, akiknek otthon ez problémát jelentett. Mivel az internetelérés miatt folyamatosan igénybe vették a tanodát, állandó ügyeletet tartottunk, így tudtak a gyerekek tanulni.”

A környéken voltak megbetegedések, volt haláleset is, de összességében jól vészelték át az eddigi járványhullámokat. „A szakmai stáb az elsők között oltatta be magát, így mindenki megkapta már mind a két oltását. Ezt magunk miatt és a példamutatás miatt is fontosnak tartottuk. Meg is lett az eredménye, mert ezután a tanodás gyerekek szülei is beoltatták magukat. A Magyar Honvédség mobil oltóbusza eljött Rozsályba, így most már az egész környék jól áll átoltottság szempontjából.” A korlátozások feloldása után az újraindítás folyamatos volt. Először az alsósok térhettek vissza a személyes jelenléthez, de a tanodában a biztonság kedvéért még egy hétig nem tartottak csoportos foglalkozásokat.Programok tanuláson innen és túl
A gyerekek a tanév során heti kétszer két órán vettek részt a tanodai foglalkozásokon, egyéni motivációs terv alapján. „Ezeket a kollégákkal közösen készítettük, a gyerekek aktuális tudásszintjének felmérése mellett. A gyerekek egyéni órarendeket kaptak, ennek része a matematikai fejlesztés, a szövegértés fejlesztése, a digitális kompetenciák fejlesztése, a tantárgyi felkészítés. A cél, hogy az iskolai lemorzsolódás csökkenjen, az eredmények javuljanak, a továbbtanulás esélyei nőjenek.” De a mindennapok nem csak a tanulásról szólnak. Két lelkész is tagja a szakmai stábnak, ami a hitéletre való nevelésben is nagy segítség, főleg azért, mert a gyerekek többsége nem jár templomba.

A lezárások miatt a családi és közösségi programok csak nemrég kezdődhettek el. „Június végén tartottunk családi napot szalonnasütéssel, vetélkedőkkel, ahová a szülőket, testvéreket és barátokat is hívtuk. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, jó viszonyt sikerült velük kialakítani. Korábban is megnézték maguknak a tanodát, de a családi nap volt az első közös alkalom, amelyen ők is részt vehettek. A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon szeretik a tanodát, szívesen jönnek, várják az alkalmakat. Az év végi bizonyítványok azt tükrözik, hogy a gyerekek javulást értek el a tanulmányaikban, tehát rövid idő alatt is tudtak sikereket elérni. Ez azt jelzi, hogy érdemben tudtunk segíteni nekik.”A tanodában fontosnak tartják a szabadidő tartalmas eltöltését is. „Egyéni beosztás alapján szervezünk hetente lazulóklubot, kézműves foglalkozást, kétheti rendszerességgel pedig hagyományőrző klubot, illetve lelkészeink lelkesítő néven önismereti klubot is tartanak. A távolléti oktatás ideje alatt ezek vagy digitális formában, vagy minimális szinten, papír alapon valósultak meg, esetleg egyénileg, de május tizedike óta újra visszatérhettünk a csoportfoglalkozások kereteihez. Családi és közösségi programokat is szervezünk, például kirándulásokat és más hasznos szabadidős tevékenységeket. Mivel nem tudhatjuk, hogy ősszel milyen helyzet várható, ezért nyárra tervezzük a nagyobb rendezvényeinket.”

Tervek a nyárra
Nyáron a közösségi programokra helyezik át a hangsúlyt, és a tanulás legfeljebb játékos módon kerülhet elő. „Még három családi napot tervezünk az idei évre, ebből kettőt nyáron tartanánk meg, a tanoda nagy, csendes, zöldfüves udvarán. A harmadik családi napot pedig valószínűleg október elejére tesszük egészségnap néven. Lesz két nyári táborunk: július tizenkettedikétől egy napközis tábor, augusztus elsejétől pedig egy beregdaróci bentlakásos tábor. Három nagyobb kirándulást is tervezünk: egy gyalogos és kerékpártúrát Garbolchoz, az ország legkeletibb pontjához, egy autóbuszos túrát a Tiszahátra, de Szatmárcsekére, Túristvándiba, Tiszacsécsére is szeretnének menni a gyerekekkel.”A tanodának sikerült több kerékpárt is beszereznie, amelyeket nagy örömmel használnak a gyerekek. „Nem titkoltan az egészséges életmódra is fel szeretnénk ezzel hívni a figyelmet, mert általában kihasználatlan a helyi kerékpárút, ezért a lakosság körében is népszerűsítenénk a kerékpározást. Gazdag élővilága van a környéknek, ezért a kerékpárút mentén találkozhatunk állatokkal, például őzekkel, nyulakkal, fácánokkal. A gyerekek elmesélik otthon ezeket az élményeiket, és volt, hogy így hozták meg szüleik kedvét a kerékpártúrához.” Mivel a tanoda rendelkezik kenukkal is, lesz még fürdőzés és kenuzás is a Túr folyóban, amit már nagyon várnak a gyerekek.

Részt vesznek a még márciusban indult, a tanodai hálózati együttműködés keretében zajló teremtésvédelmi vetélkedőben is, és bár a járványhelyzet ideiglenesen megnehezítette a havi feladatok maradéktalan teljesítését, az augusztusi eredményhirdetést kíváncsian várják. „Ez hatalmas lehetőség nekünk, mert a gyerekek eddig nem foglalkoztak teremtésvédelemmel. Volt olyan feladat, hogy babot kellett csíráztatnunk, és meg kellett figyelni, hogy hogyan csírázik sötét helyen, napfényes helyen, hideg helyen és meleg helyen. A gyülekezettel együttesen szeretnénk majd megszerezni a jövőben az ökogyülekezeti címet is.” Emellett készülnek az augusztusi ibrányi Tanoda Olimpiára is.Hosszútávú elképzelések
A rozsályi tanoda jelmondata, hogy „amilyen az ifjúság, olyan a jövő”, ennek szellemében készültek a Hódos Tanoda hosszú távú tervei is. „Már most határozatlan időre szóló működési engedélyünk van, amely az egyedi támogatáshoz nem lett volna kötelező, de a távlati tervekhez mindenképpen szükséges. A tartós eredményekhez ugyanis hosszabb távra kell tervezni. Eddig még nem tudtunk bekerülni a folyamatos állami finanszírozásba, mert az hároméves ciklusokban zajlik és most van az első éve, de 2022. január elsejétől mindenképpen szeretnénk ezt a célt is elérni. Ezt a helyi gyülekezet, a fenntartó Diakóniai Iroda, a méhteleki iskola és a szülők is támogatják. Mindannyian látjuk, hogy hatalmas szükség van a Hódos Tanodára, ezért azon dolgozunk, hogy a jövője is biztosítva legyen.”


Barna Bálint
Képek: Hódos Tanoda