Új egység születik

Közös az elhívása azoknak a keresztyén embereknek, akik szociális vagy egészségügyi területen dolgoznak. Ennek az igazságnak a felismerésére épül a Károli Gáspár Református Egyetem új karának szellemisége.

Új karral bővült a Károli Gáspár Református Egyetem. A Szociális és Egészségtudományi Kar (SZEK) két fontos területet fog össze: egyrészt átvette a Szociális Munka és Diakónia Intézetet a nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kartól, másrészt az Egészségtudományi Intézet megalapításával új ágazat felé is nyit. Idén szeptembertől diplomás (BSc) ápolóképzést indít. Miért merészkedik a Károli az egészségügy területére, és mi az a szellemiség, amely ezt a két ágazatot egybefogja? Erről mesélt nekünk a kar dékánja, Mogyorósi András belgyógyász-vesegyógyász szakorvos, jogász, egészségügyi szakmenedzser.

Inspiráló kihívás
„Az alapötlet nem új, hiszen már jó pár évvel ezelőtt felmerült, hogy az egyetemnek ki kellene terjesztenie tevékenységi körét az egészségügyre is” – mondta Mogyorósi András. Az Egyetem, a Dunamelléki Egyházkerület és a Zsinat vezetése is egyetértett a célokkal, így kerülhetett sor a megvalósításra. „A teljesség igénye nélkül kiemelnék pár embert, akik sokat tettek azért, hogy a Kar létrejöjjön: Zsengellér József jelenlegi rektor úr annak idején stratégiai rektorhelyettesként nagy szerepet játszott ebben, Balla Péter akkori rektor úr pedig támogatta őt. Végig megvolt a jóindulat Bogárdi Szabó István püspök úr és zsinati lelkészi elnök, valamint Gér András zsinati tanácsos úr részéről is. De mellettük állt a kérdésben maga a Zsinat is.”

„A református felsőoktatás több száz éves; a Károli Gáspár Református Egyetem jelenlegi formájában – ha az 1839-es és 1855-ös jogelődöket itt most nem vesszük figyelembe – negyedszázadnyi múltra tekinthet vissza. Fejlődéstörténete az elmúlt huszonöt évben felfogható újabb és újabb tudományos és oktatási területekre történő expanziónak.” Az ötödik kar születését a Károli egyéb karai is támogatták. Gond nélkül zajlott le a Szociális Munka és Diakónia Intézet átkerülése is. „Ebben nagyon sok segítséget kaptunk Pap Ferenc dékán úrtól.” A SZEK a Viola utca 3-5. szám alatt kapott helyet, az Állam- és Jogtudományi Kar szomszédságában, de a diakóniai képzés helyszíne Nagykőrös maradt. „A viszonylag kisebb kar előnye, hogy mindenki mindenkit ismer. Hallgatóink azt is ki szokták emelni, hogy a jogi kar közelsége is sokat számít a közösségi élet szempontjából.”Vannak olyan nagy egyetemek, amelyek elsősorban egyetlen, nagy tudományos diszciplínára koncentrálnak, mint például a Semmelweis-egyetem. „Ők, Merkely Béla rektor úrral az élen, rendkívül kollegiálisan álltak hozzá a SZEK megalapításához. Számunkra a Semmelweis a nagytestvér szerepét tölti be. Ott végeztem, ott PhD-ztam, a SOTE-n voltam hosszú ideig, így sokat jelent a támogatásuk. Magyarországon a diplomás ápolóképzés nagyon jó színvonalú, mi pedig szeretnénk ugyanezt a szakmai szintet nyújtani. A mi hangsúlyaink picit mások, mert szeretnénk a református hagyományokra is építeni, ugyanakkor nyitottak vagyunk a hazai és nemzetközi szakmai újdonságokra. Számomra mindez fantasztikus kihívást jelent, és ez az, ami miatt elvállaltam az új kar vezetését.”

A hallgatók gyakorlatukat több egészségügyi intézményben is elvégezhetik. „A csecsemő- és gyermekgyógyászati szakmák tekintetében a Bethesda Gyermekkórház a partnerünk és a képzés bázisa. Oktatói jelentős részben részt fognak venni képzésünkben, beleértve Velkey György főigazgató urat és számos más szaktekintélyt. Felnőttápolás területén az Uzsoki Kórház a partnerünk. Az ottani kollégák már a tananyagfejlesztésből is alaposan kivették részüket. Oktatási, kutatási és gyógyítási szinten is a legjobb kooperációra törekszünk a Semmelweis-egyetemmel. Tervbe van véve, hogy járóbeteg-szakorvosi rendelőkkel is leszerződünk. A Szentendrei Rendelőintézet például már jelezte, hogy nyitott lenne erre.”

„Az egészségügyi területre történő kilépés elsőre komoly falat, de ez inspirál engem. Hosszú távon az ápolói BSc-képzés mellé szeretnénk mesterképzést is kialakítani, méghozzá azon a szakterületen, amely az alapképzéses hallgatóink körében a legnagyobb érdeklődést váltja majd ki. Könnyen lehet, hogy kutatási projektekbe is be tudjuk majd őket vonni a közeljövőben. Emellett szeretnénk szakirányú továbbképzést indítani kórházlelkészek számára. Ennek az lenne a célja, hogy a kórházakban szolgálatot vállaló és teljesítő lelkészek komprehenzív, átfogó képet kapjanak az egészségügyről. Ez számukra is rendkívül hasznos lenne, és az őket fogadó intézményeket is segítené.”Kéz a kézben
A Szociális Munka és Diakóniai Intézet a már évek óta működő szociális területet foglalja össze, munkatársai az oktatás mellett igyekeznek kutatásokba és egyéb projektekbe is bevonni a hallgatókat. Jelenleg szociális munkás, szociálpedagógus és diakóniai képzés zajlik a keretei között. „A szociálpedagógus-képzésünk az idei tanévben indult el, és nagy népszerűségnek örvend. Kétféle tudomány találkozik benne, amely Magyarországon elsősorban nem a pedagógiai, hanem a szociális terület részeként van jelen, ezért tartozik hozzánk, és nem az általános pedagógiai képzéshez” – mondta Mogyorósi.

A diakónus és a szociális munkás azonos tőről fakadt, csak míg a diakónus megtartotta biblikusságát, addig a szociális munkás fogalma az ipari forradalom korának a terméke, és alapvetően függetlenedett keresztyén előzményeitől. A diakónust nagyon leegyszerűsítve nevezhetnénk akár keresztyén szociális munkásnak is. „Nekünk a diakónia tekintetében kettős feladatunk van: egyszerre kell a gyakorlatát és a tudományos oldalát megerősítenünk, és egyúttal népszerűsítenünk is a nagyvilágban. Be kell kapcsolódnunk olyan nemzetközi tudományos projektekbe, amelyekben nemcsak a szociális munka, de a diakónia sajátosságai is megjelennek. Ez viszonylag új kutatási terület Magyarországon, bár voltak előzményei.”

Míg az ápoló szak csak nappali tagozatként indul, a többi szakon választható nappali és levelezős tagozat is. A karon folyik továbbá szociális vezetőképzés, amely nem egyetemi oklevelet ad, hanem tanúsítványt. Ilyen típusú képzés Magyarországon jelenleg csak a Semmelweis-egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Károlin zajlik. „Karunk egyetemi szintű képzéseinek fontos célja az egyházi egészségügyi és szociális intézmények jól felkészült és etikus szakemberekkel történő ellátása. Ennek az is része, hogy a megfelelő színvonalú szakmai tudás elsajátítása mellett hallgatóink megismerik a keresztyénség alapjait.”Mogyorósi szerint adta magát, hogy a szociális és egészségügyi képzést kari szinten összevonják, hiszen e kettő az élet számos területén kéz a kézben jár, és olykor szervezetileg is együttműködik. „Egymásra vannak utalva, egységet alkotnak. Egy szociális munkásnak rengeteget kell tudnia az egészségügyről, hiszen részben ott is dolgozik. Az egészségügyieknek is ismerniük kell a szociális területet. A kórházlelkészi szakirányú továbbképzés gondolata is a más-más dimenzióban embertársainknak segíteni kívánó szakemberek egymásra utaltságából következik.”

„A nyolcvanas évek elején egy nyugat-németországi út keretén belül fakultatív programként kórházlátogatáson vettem részt. Ott megmutatták nekünk a különféle magas technikai színvonalú diagnosztikai eszközöket, de rám nem ez volt nagy hatással, hanem az orvosok, szakdolgozók és szociális munkások szoros együttműködése. Magyarországon akkoriban ez nem volt jellemző, mert a hierarchikus felépítés akadályozta. Azóta természetesen rengeteget javult a helyzet. Később az egyetem mellett és orvosként is megtapasztaltam ezeknek a szakmáknak az alapvető fontosságát. Nem sejtettem, hogy egyszer olyan karon leszek vezető, ahol pont ennek a két területnek az egységét igyekszünk megvalósítani.”


Fotók: Füle Tamás