Új formák, régi elszántság

Pénzkezelés, szakrális művészet és számháború – mozgalmasan telt az SDG Református Diákmozgalom idei tavaszi találkozója, ahol a diákokért és a pedagógusokért is imádkoztak.

Közel százan imádkozhattunk együtt iskoláinkért, vezetőinkért, családjainkért és egymásért a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom (SDG) tavaszi találkozóján, Balatonszárszón. Szervezetünk elsősorban a kárpát-medencei református középiskolások között és értük munkálkodik, idei találkozónkra is ezekből az iskolákból vártuk a tanárokat és a diákokat.

A találkozónk lelki tartalmának kiindulópontja az volt, hogy indíttatást érzünk a diákokért és a pedagógusokért való közbenjárásra, így idei témánk az imádság volt, ami keresztyén mindennapjaink szerves része. „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (Thesszalonikaiakhoz írt első levél 5. rész: 16-18. versek)

A számunkra megszokott előadás és kiscsoportos beszélgetés formát kissé átalakítva, új megközelítéssel álltunk hozzá a témafeldolgozásnak, amelyben igemagyarázat, interjús bizonyságtételek, beszélgetések, közösségi, kiscsoportos és egyéni gyakorlatok és feladatok is helyet kaptak. Mind a szervezők, mind a részt vevő diákok és tanárok pozitív visszajelzései megerősítettek minket abban, hogy érdemes volt interaktívabbra, tréningszerűre alakítani a témafeldolgozást, mindenki jobban tudott kapcsolódni az üzenethez.

Ahogy egy résztvevő, Baricz-Nánási Balázs fogalmazott: „A programok – előadások, kiscsoportos beszélgetések, zenélések, az SDG ötpercesek – hitéleti szempontból és a társaság miatt is hol jókedvvel, hol elcsendesedéssel teltek. Hitben erősödtem és jó sokáig tudok mindebből táplálkozni. A korai kelés és a sűrű programok lefárasztottak ugyan, mégis erőt adott a légkör, ami csodálatos élmény volt.”

A hódmezővásárhelyi Prikler Dorka is elmondta: erőt kapott a mindennapokhoz. „Főleg kikapcsolódni mentem a hétvégére, feltöltődni az előrehozott érettségi időszakában. Nagyon jó volt velem egy idős hívő emberek közösségében tölteni a hétvégét, ahol az Ige központi szerepet kapott. Így a pihenés mellett végül lelki feltöltődés is volt ez a pár nap nekem.”

A hétvégén az imádság mikéntjéről, ezen belül is a panasz, a bűnvallás, a kérés és a hála, a közbenjárás és a dicsőítés lényegéről volt szó – ezekhez az imatípusokhoz igyekeztünk gyakorlati eszközöket és tapasztalatot is adni a résztvevőknek. A hétvége igei üzenetének előkészítésében és megvalósításában több pedagógus és lelkész is részt vett. Az Ige üzenetét az alkalmakon Kamarás-Horváthy Petra felügyelőbizottsági elnök, Nagy Bettina debreceni teológus, Krisztován Márton elnökségi tagunk, és Kovács Diána, a szervezet munkatársa tolmácsolta. Vasárnapi záró istentiszteletünkön Németh Tamás, szervezetünk elnöke hirdette az Igét.

A hétvége egyik meghatározó része volt, amikor szombat este nyolc imaállomáson – család, vezetőink, pedagógusok, diákok, iskolák, háború, ellenségeink és minden más – minden résztvevővel egyszerre, közösen gyakoroltuk a közbenjárást, és imádkoztunk egymásért, barátokért, ismerősökért és ismeretlenekért egyaránt. Célunk, hogy az imádság erejére és létszükségére tanítsuk a diákokat, biztassuk és buzdítsuk őket a szüntelen imádságra.

A szombati nap programja különböző műhelyeket is magába foglalt, ezek célja az volt, hogy a résztvevők változatos módokon és megközelítésben találkozzanak Istennel, az Ő Igéjével, és megtapasztalják, hogy a mindennapi dolgainkban éppúgy jelen van, mint az olyan kiemelt alkalmainkon, mint az istentisztelet vagy egy hétvégi találkozó. Vendégünk volt a KEVE Társaság alelnöke, Ferenczi Réka, aki a pénz biblikus megközelítéséről tanított, Krisztován Márton pedig a 16 éven felülieket a szakrális művészet rejtelmeibe vezette be. Önkénteseink irodalmi sétát vezettek József Attila nyomában járva a városban, az egészség és testünk táplálása jegyében pedig a diákokkal salátákat készítettek, a testmozgásra buzdítva számháborút szerveztek, és ezúttal is kipróbálhatták a résztvevők a Szövetség Ládái logikai játékunkat.

Szombat este már hagyománnyá vált, az SDG ötperces nevet viselő alkalmunkat is megtartottuk, amelyre bármelyik résztvevő, bármilyen előadással jelentkezhet. Az este lényege, hogy megmutassuk egymásnak ajándékainkat  legyen az énektudás, verselés, szavalás, tánc, vagy humor , gyönyörködjünk abban, hogy mennyire különbözők vagyunk, és együtt örüljünk annak a közösségnek, amelybe Isten összehívott minket.

A hétvégén tartottuk meg éves közgyűlésünket is, ahol a szervezet életét érintő pénzügyi és missziói beszámolók hangzottak el, továbbá a következő évre szóló terveink bemutatása és elfogadása is helyet kapott. A közgyűlésen három rendes tagot és két tiszteletbeli tagot is avattunk. Mihalik Viktória, Nánássy Kincső és Vas Gabriella rendes tagjai, Csőri-Czinkos Gergő, a Református Pedagógiai intézet munkatársa, és Kovács Márk Péter, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium vallástanára pedig tiszteletbeli tagjai lettek szervezetünknek.

A beszámolók és tervek ismertetése során elhangzott, hogy az SDG 2022 áprilisában megválasztott vezetősége az elmúlt évben, a munkatársakkal együttműködve a közösség missziójának újraértelmezésén és stratégiai tervezésén munkálkodott, miközben református középiskoláinkkal is igyekeztük újra felvenni a kapcsolatot – a tanév első felében tizenkét iskolába jutottak el elnökségi tagjaink, munkatársaink és önkénteseink. A jövőre vonatkozóan pedig megfogalmaztuk vágyunkat és célunkat, hogy 2024 januárjában tíz iskola képviselőivel szeretnénk diákvezetőképzőt tartani, amin az elhívatott jelentkezőkkel közösen keressük a református középiskolásokhoz vezető utat, és együtt dolgozunk azon, hogy megvalósuljon az SDG küldetése református középiskoláinkban.

Küldetésünk alapja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egészen közel jött hozzánk Jézus Krisztusban. Ez arra indít bennünket, hogy vele együtt munkálkodjunk és egy olyan őszinte, nyílt, befogadó közösséget éljünk meg a ránk bízottakkal együtt, ahol érett keresztyénekké válhatunk Isten újjáteremtő munkája által.

Bátorítunk mindenkit, aki fontosnak tartja a református középiskolákban, a diákokért végzett missziónkat, hogy kapcsolódjon a Diákmozgalomhoz! Akár imádsággal, akár a szolgálatba való bekapcsolódással, akár állandó támogatással! Információkat és kapcsolódási pontot a honlapunkon lehet találni: www.sdgrefdiak.hu

Képek: Papp Zorka, Székely Gergely 

SDG tavaszi találkozó