Választások és stabilitás

Az egyház stabil állapotáról, a reformáció 500. évfordulójának programsorozatairól, a választásokról, valamint az állam és az egyházak megállapodásáról is szólt püspöki jelentésében Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspök az egyházkerület május 10-i közgyűlésén.

Három főjegyzőjelöltre szavazhattak a presbitériumok a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzőválasztásán. Első körben egyikük sem kapta meg a megválasztásához szükséges 50 százalék +1 szavazatos többséget. Szabó Ferenc mányi lelkipásztor a voksok 48 százalékát gyűjtötte be. Somogyi Péter fasori lelkipásztorra a szavazók 30 százaléka adta le voksát,  Illés Dávid, a budai gyülekezet lelkipásztora a szavazatok 22 százalékát kapta – mondta Pintér Gyula református lelkipásztor, a választási bizottság vezetője. Az egyházkerület közgyűlése elrendelte a választások második fordulójának kiírását. A választási bizottság címére június 2-ig kell postára adni a szavazatokat a két legtöbb szavazatot kapott jelölt valamelyikére: Szabó Ferencre vagy Somogyi Péterre.

Programsorozat
Püspöki jelentésében Bogárdi Szabó István elsőként a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó gazdag programsorozatról szólt. Megemlítette a debreceni emlékzsinatot, amelyen a II. Helvét Hitvallásra emlékeznek.  A hitvallást a magyar református lelkipásztorok az 1567. évi debreceni zsinaton sajátjukénak fogadták el, erre emlékeznek majd júniusban a hajdúsági megyeszékhelyen.
– Napjainkban, amikor egyre távolodunk a lényegtől, fontos, hogy megerősítsük a régi atyák elköteleződését a hitvallási irat iránt. A zsinaton a hitvallás új fordítását is használatba vesszük – tette hozzá.


A püspök az érdeklődők figyelmébe ajánlotta az Ige-idők című nagyszabású kiállítást, amelyet a református és evangélikus egyház, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum hozott létre a reformáció 500. évfordulója előtt tisztelegve.  A kiállítás mellett egy érdekes installációra hívta fel a közgyűlési tagok figyelmét az egyházvezető. A budapesti Kálvin téren 95 darab kőlapra véstek fel egy-egy idézetet nagy reformátoroktól, illetve magyar gondolkodóktól; az arra járók szívesen olvasgatják a járdán olvasható szövegeket. Bogárdi Szabó István megemlítette az idei református egységünnepet, amelyet Nagyváradon tartanak, valamint szólt a felvidéki Ráday-kripta felújításáról, a nyári Csillagpont ifjúsági találkozóról, a közös kolozsvári reformációs megemlékezésről, a kanadai református diaszpóra ünnepéről, és az október 31-i emlékzsinatról, ahol az evangélikusokkal közösen ünnepelnek.

Stabil állapotban az egyház
Ebben az esztendőben presbitériumi tisztújítást tartanak a református egyházban. A püspök köszönetet mondott a Presbiteri Szövetségnek a megfogalmazott ajánlásokért, majd a népmozgalmi adatok alakulásáról beszélt. – Népmozgalmi adataink azt mutatják, hogy egyházunk stabil állapotban van, nem csökken a tagság, sőt, a demográfiai adatokhoz viszonyítva növekedett a keresztelők, az esküvők, valamint a konfirmandusok száma, illetve kevesebb a temetés. A gazdasági mutatókat tekintve az egyház bevételei is növekvő tendenciát mutatnak.

Pályázatok, beruházások, építkezések
A múlt év végi kormányzati támogatással összefüggésben Bogárdi Szabó István hangsúlyozta, hogy a források döntő hányada közszolgálati célokat szolgál, iskolák és óvodák épülnek a pénzből. A támogatások kisebbik részét újonnan épülő templomokra, valamint felújításokra fordítják. A püspök felhívta a figyelmet, hogy a zsinati pályázati referensek, illetve a dunamelléki egyházkerület munkatársai is szívesen segítenek eligazodni a pályázatok kitöltésében. Szólt arról is, hogy Kecskeméten helyezik el az egyházmegyei levéltárakat, így a már nem használatos irattári anyagokat ott helyezhetik el a gyülekezetek. A püspök közölte, hogy a zsinat szeretne létrehozni egy országos lelkipásztori intézetet, ahol minden református lelkipásztort nyilvántartanának, ugyanis jelenleg csak kerületi szinten létezik adatbázis.

Új esperesek
Bács-Kiskun megyében új esperest választottak: a tisztséget a jövőben Bán Béla bajai lelkipásztor tölti be. Baranya megyében Kovács János nyugdíjba vonulása miatt kell új esperest választani. A választások még nem zárultak le, mivel a folyamatot igazgatási per is kísérte – mondta a püspök.

A zsinati munkáról
A zsinati törvényhozásról a püspök azt mondta, hogy a szakemberek a régi törvények revízióján dolgoznak: a gazdasági, a nyugdíj-  és a választási törvény szorul módosításra. Napirenden van a kormány és az egyház megállapodásának kidolgozása, amely – a többi közt – az egyház közfeladat-vállalásának finanszírozását, valamint az adó egy százalékának felajánlását érinti.

Pünkösd
A közelgő pünkösd előtt Bogárdi Szabó István úgy fogalmazott, hogy a pünkösd a beszéd csodája, Bábel megfordítása, hogy mindannyian a magunk nyelvén halljuk az Igét.
– Kérem Istent, hogy adjon nyelvtisztító csodát ezen a pünkösdön. Beiktatásán a köztársasági elnök is szólt az eldurvult közbeszédről, ami miatt veszélyeztetve látja azt, amit országunk az elmúlt 27 évben elért. Úgy vélem, hogy a nyugati civilizációban eluralkodó villifikáció (rágalmazás, becsmérelés) régi ügy. Nincsenek érvek, heves viták, csupán a másik megsemmisítése, tisztességének, emberi méltóságának és szavainak megkérdőjelezése. Gyakran egyházunkban sem diskurzus folyik, amelynek a végén konszenzus alakulhatna ki, ezért is kérem, hogy tiszteljük a másikat, mondjuk el az ellenérveinket, de a másik ember hitelét és őszinteségét ne kérdőjelezzük meg – zárta gondolatait a püspök.

A közgyűlésen az intézmények jelentéseit is meghallgathatták a tagok. Az eltelt időszakról beszámolt a Károli Gáspár Református Egyetem, a KGRE Tanítóképző Főiskolai Kara, a Lelkésztovábbképző Intézet, az egyházkerületi székház és konferencia-központok, a Ráday Felsőoktatási Diákotthon, a Ráday Gyűjtemény, a budapesti egyetemi és főiskolai gyülekezetek képviselője.

Fekete Zsuzsa
Képek: Füle Tamás