Négyszáz évnyi áldás Sukorón

Sokszínű presbiteri szolgálat

Köszönetmondás templomfutással

Hitmélyítés színjátszással

Tegyünk egy téglát a kántortanító házába!

Minden összetört

Maradj az eredetinél!

Otthonunk a templom

Majosházán is Krisztus a jövő

Szívbéli bizalom, hiteles szeretet

Szolgálatban kapcsolódva

„Az Isten országa nem kőből áll, hanem szívből”

A megtett út emlékezete

Új kezdet Pákozdon

Megváltozott életek

„Fáklyát, cserépkorsót és kürtöt elő!”

Ahol a kevésből is áldás fakadt

Megérkezők temploma

Akit Rákoscsabára hívott az Úr

Konferencia a Kereszt-kérdésekről