Recept édesanyáknak: hittel élni, lazán venni

Életre szóló elhívásban

A lélek húrján pendülni

Rács mögött, betegágy mellett

Fából faragott élet

Sebestyén Jenő, a tanító

Gyöngyöző áldások

Hitből fakadó élet

Egy életben a történelem

Gyertyaláng a sötétségben

Vigasztaló Istenünk van

Töretlen elszántsággal, nemes szelídséggel

Élő hitben járó ember

A Selyemúttól a katedráig

A belmisszió teológusa

Evangélium a fodrászszékben

Csodák a hitben

Gyógyítás Isten tenyerén

Megalkuvás nélkül a szabadságért

Amit nem lehet könyvekből tanulni